Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Innowacje podstawą zapewnienia stabilnej i bezpiecznej podaży żywności

Autor: farmer.pl

Dodano: 29-05-2020 08:39

- Chcąc podnieść bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu niepewności związanej z pandemią koronawirusa, Europa musi inwestować w innowacje – uważa Igor Teslenko, prezes Corteva Agriscience w Europie.

Pojawiające się w mediach zdjęcia ciągnących się w nieskończoność pustych półek w europejskich supermarketach rysują ponury obraz, który sugeruje, że ilość żywności nie jest wystarczająca do wyżywienia naszych obywateli w dobie epidemii koronawirusa. Na szczęście, dzięki rozbudowanym łańcuchom dostaw i zaangażowaniu rolników, nie zanosi się, aby w najbliższym czasie miało zabraknąć produktów spożywczych.

I rzeczywiście – według Globalnego Indeksu Bezpieczeństwa Żywności (GFSI) z 2019 roku, wysoki poziom dochodów, niskie wskaźniki ubóstwa, stabilne ceny żywności  i rozbudowane systemy finansowania rolnictwa czynią z Europy drugi po Ameryce Północnej region o najwyższym poziomie bezpieczeństwa żywnościowego. Systemy zabezpieczeń społecznych również zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe populacjom szczególnie narażonym, bowiem prawie każdy kraj w regionie posiada programy wsparcia finansowane z budżetu państwa.

Obecny kryzys zdrowotny związany z COVID19 obnażył jednak słabości naszego pozornie silnego systemu. Dlatego dziś bardziej niż kiedykolwiek musimy spróbować wyeliminować słabe ogniwa poprzez skupienie się na edukacji oraz promowaniu innowacji, które pozwolą rolnikom na stałe udoskonalanie produkcji.

Indeks GFSI, opracowany przez The Economist Intelligence Unit, bada stan systemów żywności w 26 krajach Europy i zawiera szczegółową analizę, przedstawiającą, jak kluczowe filary, takie jak przystępność cenowa, dostępność, jakość, zasoby naturalne i wytrzymałość, wpływają na poziom bezpieczeństwa żywnościowego.

Mimo ogólnie dobrych wyników Europy, najważniejsze wyniki indeksu za 2019 rok podkreślają istotne różnice między Europą Zachodnią i Wschodnią, w której kraje takie jak Ukraina i Serbia pozostają w tyle pod względem dostępności, jakości i bezpieczeństwa żywności. W Rosji, na Białorusi i Ukrainie doszło do gwałtownego wzrostu cen, nawet do 8%. Musimy zagwarantować rolnikom i konsumentom z Europy Wschodniej taką samą stabilność, pomoc  i infrastrukturę, jak te dostępne w krajach zachodnich.

Obecna sytuacja pokazuje, że przy ocenie naszej zdolności do wyżywienia społeczeństwa, należy również brać pod uwagę czynniki zewnętrzne, takie jak panująca obecnie epidemia. Dane wskazują także na wysokie oczekiwania społeczne wobec sektorów rolnictwa i produkcji żywności.

Właśnie dlatego tak ważna jest innowacyjność, a Europa musi zaangażować się we wprowadzenie środków adaptacyjnych oraz nowatorskich koncepcji zarządzania w rolnictwie dla zrównoważenia popytu społecznego, zmian klimatu i ograniczania ryzyka.

Europa radzi sobie doskonale z zarządzaniem ryzykiem związanym z zasobami naturalnymi i promowaniem koncepcji zarządzania w rolnictwie. Edukacji i innowacyjności wymaga jednak także kwestia bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność. W związku z tym Corteva Agriscience w Europie promuje wspólne wydarzenia i programy, które łączą ekspertów  i zachęcają rolników do podejmowania działań w celu złagodzenia wpływu zmian klimatycznych na produkcję rolniczą.

Nie ulega także wątpliwości, że konsumenci w Europie oczekują bardziej zrównoważonego systemu produkcji żywności. Corteva jest dobrze przygotowana na wspieranie obustronnych dyskusji na temat zrównoważonego rolnictwa – przedstawiając nie tylko punkt widzenia konsumenta rolnikowi, ale również opinię rolnika konsumentowi. Oferując zintegrowane rozwiązania o korzystniejszym profilu dla środowiska, zapewniamy naszym klientom większą wydajność, jednocześnie produkując wystarczającą ilość zdrowej żywności dla rosnącej populacji.

Indeks GFSI wyraźnie pokazuje, że możemy być dumni z naszego regionu, ale również, że musimy nadal inwestować w innowacje, które pozwolą wyeliminować niedociągnięcia oraz zagrożenia związane z oczekiwaniami społecznymi, niedoborem zasobów naturalnych oraz zmianami klimatu.

Przede wszystkim jednak musimy pokazać społeczeństwu, że rolnicy i naukowcy nie ustają w wysiłkach, aby zapewnić zaopatrzenie w przystępną cenowo żywność o wysokich wartościach odżywczych, zarówno teraz – w czasach kryzysu, jak i w przyszłości. Każdy ma rolę do odegrania w tym systemie, a my będziemy na każdym kroku wspierać zarówno rolników, jak i konsumentów.

×