Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Minister rolnictwa powołał Pełnomocnika ds. ochrony zwierząt

Autor: MRiRW/AKoz

Dodano: 27-06-2020 07:53

Minister Jan Krzysztof Ardanowski powołał Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw ochrony zwierząt.

Pełnomocnikiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw ochrony zwierząt został Wojciech Albert Kurkowski - miłośnik zwierząt, międzynarodowy sędzia felinologiczny, wiceprezes World Cat Federation.

Już wcześniej minister Ardanowski sygnalizował, że będzie chciał utworzyć takie stanowisko w swoim resorcie i powiązać je z osobą nie związaną z branżą rolną, który jednak doskonale zna warunki, w jakich powinny być trzymane zwierzęta gospodarskie, by uniknąć zarzutu jednostronnego chronienia interesów rolników. 

Do zadań Pełnomocnika ds ochrony zwierząt będzie należało m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony zwierząt oraz dobrostanu zwierząt ( w tym przewiduje się stworzenie założeń do nowej ustawy o ochronie zwierząt, które utrudnią odbieranie zwierząt w sytuacji, gdy organizacje broniące ich praw uznają, że zwierzęta trzymane są w nieodpowiednich warunkach) oraz analiza, ocena i monitorowanie już funkcjonujących w tym zakresie przepisów.

Pełnomocnik będzie również identyfikował najważniejsze problemy w sferze, za którą odpowiada oraz przedstawiał propozycje ich rozwiązania.

Do zadań pełnomocnika należy także współpraca z organizacjami społecznymi, z organizacjami zrzeszającymi rolników i hodowców zwierząt oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

W zakresie kompetencji pełnomocnika jest także promowanie pozytywnych zachowań wobec zwierząt.

×