Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Majowy skup tańszy niż rok wcześniej

Autor:

Dodano:

Na rynku rolnym przeciętne ceny skupu większości podstawowych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w maju były niższe niż rok wcześniej. Powyżej poziomu sprzed roku kształtowały się jedynie ceny pszenicy – podaje GUS.

W maju br. w skali miesiąca wzrosły ceny skupu podstawowych produktów pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem ziemniaków), przy spadku cen większości produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz cen żywca wołowego). Przeciętne ceny skupu większości podstawowych produktów rolnych (z wyjątkiem cen pszenicy) były niższe niż przed rokiem – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Skup zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi bez ziarna siewnego) w maju br. był większy niż przed miesiącem (o 10,1%) i przed rokiem (o 63,9%).

W maju br. utrzymała się obserwowana od końca ub. roku tendencja wzrostowa cen większości gatunków zbóż. Za ziarno płacono jednak nadal znacznie mniej niż przed rokiem (z wyjątkiem pszenicy, której przeciętna cena była wyższa o 3,2%).

Przy dużo niższych niż przed miesiącem dostawach ziemniaków do skupu (o 34,2%), w maju br. notowano ponowny sezonowy spadek przeciętnej ceny ziemniaków (o 2,5%). Średnia cena ziemniaków była także niższa niż przed rokiem (o 6,4%), przy niewielkim spadku podaży (o 0,2%).

Skup żywca rzeźnego ogółem (w wbc) w maju br. był nieco niższy niż przed miesiącem, przy wzroście skupu żywca wieprzowego i wołowego oraz spadku dostaw żywca drobiowego. Podaż żywca rzeźnego ogółem była podobna jak w maju ub. roku.

Ceny żywca wieprzowego w maju br., po znacznym sezonowym spadku (o 12,6%), po raz pierwszy od kwietnia ub. roku były niższe niż przed rokiem (o 8,9%). Relacja cen skupu trzody do cen skupu żyta wyniosła 8,8 (wobec 10,3 w kwietniu br. i 7,7 w maju ub. roku).

Utrzymał się spadek przeciętnych cen skupu żywca drobiowego i wyniósł 0,8% w skali miesiąca i 14,3% w skali roku.

Po sezonowym wzroście cen skupu żywca wołowego i młodego bydła rzeźnego w maju br. za wołowinę nadal płacono mniej niż przed rokiem (o ponad 4%).

Przy wzroście podaży, w maju br. utrzymał się spadek cen mleka, za które płacono w skupie mniej niż przed miesiącem (o 1,5%) oraz przed rokiem (o 2,8%).

 

×