Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jęczmień od 500 do 600, rzepak od 1600 do 1710 zł/t

Autor:

Dodano:

Trwają tzw. małe żniwa. Zbieramy dla Państwa na bieżąco ceny surowców rolnych. Obecnie tona ziarna jęczmienia kosztuje od 500 do 600 zł netto, a tona nasion rzepaku od 1600 do 1710 zł netto.

Nie bez znaczenia opisujemy ceny tych dwóch gatunków roślin, bo to one obecnie są zbierane. O ile żniwa jęczmienia trwają w najlepsze, to te rzepakowe ruszyły w tym tygodniu.

Co z plonami? W punktach skupu informowano nas, że w wypadku jęczmienia tegoroczna wydajność jest całkiem dobra i kształtuje się w przedziale od 6,5 do 8 t/ha. Ziarno czasem bywa wilgotne, ale takie przypadki zdarzają się sporadycznie, zdarza się też, że surowiec ma niską gęstość. Przeważnie oscyluje ona wokół 64 kg/hl. Ceny ziarna są raczej niskie i praktycznie nie przekraczają 600 zł/t netto.

Co z rzepakiem? Ten zbierany jest już na coraz większej powierzchni. Wydajność nie jest jednak taka, jakiej rolnicy by sobie oczekiwali. Wiele zależy od stanowiska, ale oscyluje ona od 2,5 do 3,8 t/ha. Poza tym notowane jest niskie zaolejenie. Co prawda, jak dowiadujemy się w skupach, jest ono wyższe niż w roku ubiegłym, gdzie kształtowało się ono na poziomie 37-38 proc. Teraz wynosi ono przeważnie 39-40 proc. Rzadko się zdarza, aby zaolejenie było wyższe niż 42 proc. Warto zwrócić uwagę, że firmy poszukują nasion z wysoką zawartością tłuszczu i standardowe ceny dedykowane są do partii o zawartości oleju 40 proc., a wyższe ceny – powyżej 42 proc. (inaczej są potrącenia).

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 15 lipca 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 693,
- żyto konsumpcyjne – 475.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- skup wstrzymany.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 720.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.
- skup wstrzymany.

Osadkowski
- jęczmień konsumpcyjny – 540,
- rzepak – 1650.

Golpasz Janowiec Wielkopolski
- pszenica – 790,
- pszenżyto - 650,
- jęczmień paszowy – 600.

Młyn-Pol – skup wstrzymany.

ZPZM Kruszwica
- pszenica – 750,
- żyto – 520,
- jęczmień – 570.

Elewator Sieradz
- jęczmień – 530.

Gołańcz Piast
- jęczmień paszowy – 550.

Agro System Sobótka
- pszenica konsumpcyjna – 670-700,
- jęczmień – 550,
- rzepak – 1660.

Elewarr Nowe Proboszczewice
- jęczmień konsumpcyjny – 570,
- jęczmień paszowy – 550.

F.H.U. Gawor
- jęczmień – 540,
- rzepak – 1620.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 750,
- pszenica paszowa – 630,
- pszenżyto – 550,
- żyto paszowe – 480,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- jęczmień konsumpcyjny – 580,
- rzepak – 1600,
- kukurydza sucha – 600.

Rol-Prem
- jęczmień – 570,
- rzepak – 1670 (zaolejenie 40 proc.),
- rzepak – 1710 (zaolejenie 42 proc.).

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 690,
- pszenica paszowa – 640,
- jęczmień – 570,
- żyto paszowe - 500,
- pszenżyto – 580,
- owies – 500,
- rzepak – 1680,
- kukurydza sucha – 750,
- kukurydza mokra – 420.

PHU Łukasz Kaczmarek
- jęczmień – 560.

Boferm Górki
- pszenica konsumpcyjna - 650,
- pszenica paszowa – 600,
- pszenżyto – 490,
- żyto - 450,
- jęczmień konsumpcja - 500,
- rzepak – 1550,
- kukurydza sucha – 650,
- owies – 450.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- pszenica paszowa – 650,
- jęczmień – 600,
- żyto konsumpcyjne – 550,
- żyto paszowe – 550,
- pszenżyto – 600,
- rzepak 1680.

P.H.U. Lech Świebodzin
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 650,
- pszenżyto – 590,
- jęczmień – 590,
- rzepak – 630.

×