Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rząd za zmianą PROW w związku z COVID-19

Autor:

Dodano:

Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Modyfikacja jest konieczna ze względu na sytuację w rolnictwie związaną z wystąpieniem COVID-19 - poinformowało CIR.

Zasadnicza zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 polega na wprowadzeniu do tego programu nowego działania: "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19."

Pomoc przeznaczona będzie dla rolników, którzy ponieśli straty finansowe w związku z wybuchem epidemii koronawirusa.

Nowe działanie będzie jednorazowym i nadzwyczajnym mechanizmem wsparcia, będącym odpowiedzią na problemy związane z płynnością finansową rolników i zachowaniem ciągłości działalności rolniczej.

Wsparcie przeznaczone będzie dla gospodarstw prowadzących produkcję w sektorach, które w największym stopniu zostały dotknięte skutkami COVID-19. Chodzi o bydło mięsne, krowy (mleko), trzodę chlewną, owce, kozy, drób rzeźny i nieśny oraz uprawę roślin ozdobnych.

Pomoc będzie miała formę ryczałtu wypłacanego w zależności od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej i ma na celu częściową rekompensatę utraconego dochodu, w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa.

Na nowe działanie zostanie przeznaczone 273,4 mln euro, czyli ponad 1 mld zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie w parlamencie procedowana jest ustawa, która pozwoli na wypłacenie tego wsparcia jeszcze w tym roku. 

×