Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Czy można dostać dopłaty bezpośrednie, nie mając ziemi?

Autor:

Dodano:

Można, trzeba wtedy mieć zwierzęta i prawo do otrzymania płatności związanej z produkcją – musi ich być tyle, aby płatność wyniosła co najmniej równowartość 200 euro.

Płatności bezpośrednie przysługują uprawiającym ziemię, ale i hodującym zwierzęta.

Od występujących o płatność do ziemi wymagane jest uprawianie co najmniej 1 ha gruntów kwalifikujących się do płatności, a minimalna powierzchnia pojedynczej działki rolnej, która może być objęta płatnościami obszarowymi, to 0,1 ha.

Jeśli o płatność związaną z produkcją występuje hodowca zwierząt, nie musi spełniać wymogu powierzchniowego (tj. posiadania gospodarstwa 1 ha), ale wówczas kwota płatności musi wynosić przynajmniej równowartość 200 euro.

200 euro to ok. 875 zł (kurs euro przyjmowany do dopłat z 2019 roku wynosił 4.3782 zł), czyli jest to trochę więcej niż równowartość płatności do dwóch krów – ale żeby otrzymać płatność do krów, trzeba mieć co najmniej 3 krowy. Minimalna płatność do 10 sztuk owiec to natomiast ponad 1 tys. zł. Można więc powiedzieć, że progi dostępu płatności związanej z produkcją skalkulowano w tych przypadkach tak, aby dopłata przysługiwała hodującym więcej zwierząt, niż wynosi minimum dostępu do płatności, czyli 200 euro. Inaczej jest z kozami – mając pięć sztuk i dopłatę do nich nie spełni się wymogu przekroczenia progu do dopłat określonego na 200 euro.

W nowej WPR  płatności związane z produkcją mają być utrzymane, proponuje się, aby to państwo członkowskie ustalało próg obszarowy lub kwotowy, od którego będą przysługiwały dopłaty.

Wśród krajowych priorytetów dla WPR znalazło się wsparcie gospodarstw ponoszących największe koszty dostosowań do wymogów prawa i rynku – wśród nich jest wymieniana produkcja zwierzęca.

Płatności związane z produkcją mają być interwencją dobrowolną, ma ich być 14, a nie tak jak teraz 13.

Czytaj też:

Jakie płatności związane z produkcją będą w nowej WPR?

Jakie rodzaje płatności bezpośrednich będą w nowej WPR?

 

 

×