Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Azja: szacowany znaczny wzrost spożycia wołowiny

Autor: AT

Dodano: 03-08-2020 21:47

Nowa prognoza opublikowana przez FAO/OECD przewiduje znaczny wzrost spożycia wołowiny w Azji w ciągu najbliższych 10 lat. Przewyższy on wzrost produkcji krajowej, w związku z czym szacowany jest również wzrost importu, szczególnie w przypadku Wietnamu i Indonezji.

Zgodnie z nową prognozą opublikowaną przez FAO/OECD spożycie wołowiny w Azji wzrośnie o 2,7 miliona ton cwe w ciągu najbliższych dziesięciu lat, w związku z czym Azja charakteryzuje się największym przewidywanym wzrostem ze wszystkich regionów świata, jak podaje Meat and Livestock Australia (MLA). Dla eksporterów wołowiny kluczowymi rynkami będą Wietnam i Indonezja, gdzie szacowany wzrost importu wyniesie odpowiednio 24 proc. i 34 proc.

W przypadku Chin szacowany jest spadek importu mięsa ogółem, ze względu na założone w prognozie odbudowę sektora wieprzowiny oraz wzrost krajowej produkcji wołowiny.

Wzrost produkcji wołowiny przewidywany jest również dla Brazylii oraz Stanów Zjednoczonych.

– Oczekuje się, że zarówno Brazylia, jak i Stany Zjednoczone zwiększą wielkość produkcji o nieco ponad pół miliona ton cwe do 2029 roku. Jednak ich udział w światowej produkcji wołowiny nie ulegnie zmianie, ponieważ inne kraje, takie jak Pakistan i RPA, będą zwiększyć swój udział w tym sektorze – zaznacza MLA.

Prognozuje się, że globalnie produkcja wołowiny wzrośnie o około 9 proc. w okresie objętym prognozą. Większość tego wzrostu będzie pochodziła z Azji i Pacyfiku, w szczególności z Chin i Pakistanu, oraz z Ameryki Łacińskiej.

W przypadku Unii Europejskiej oczekiwany jest spadek produkcji wołowiny o 6 proc. w ciągu najbliższych 10 lat.

Wedle prognozy światowe spożycie mięsa będzie rosło w średnim tempie 1,2 proc. rocznie przez kolejną dekadę. Istotną przyczyną szacowanego wzrostu spożycia jest przewidywany wzrost dochodów gospodarstw domowych. Szczególny wpływ w tym zakresie będą wywierały rosnące dochody w krajach rozwijających się. Spożycie wołowiny w krajach o wysokim dochodzie osiągnie poziom nasycenia, a preferencje konsumentów zmienią się, prowadząc do dywersyfikacji źródeł białka. Kluczowym kryterium ich doboru będzie jakość produktu.

×