Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Szwajcaria chce uwzględnić dobrostan zwierząt w konstytucji

Autor:

Dodano:

Na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia br. Szwajcarska Rada Federalna przygotowała propozycję wprowadzenia do konstytucji nowych regulacji dotyczących dobrostanu zwierząt, warunków ich utrzymania, dostępu do wybiegów oraz warunków uboju. Jest to kontrpropozycja dla inicjatywy „Nie dla hodowli przemysłowej w Szwajcarii”.

W 2018 roku w Szwajcarii uruchomiona została inicjatywa „Nie dla hodowli przemysłowej w Szwajcarii”. Od tego czasu jej członkowie podejmują działania mające doprowadzić do ograniczenia hodowli przemysłowej zwierząt, którą obwiniają m.in. o zmiany klimatyczne, głód na świecie i niedobory wody. Utożsamiają również przemysłową hodowlę zwierząt z naruszaniem ich dobrostanu. Zgodnie z postulatami inicjatywy wszystkie zwierzęta gospodarskie w Szwajcarii powinny mieć zapewnione warunki co najmniej zgodne ze standardami produkcji ekologicznej. Ponadto importowane zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego również powinny spełniać te wymagania.

Szwajcarska Rada Federalna przywiązuje dużą wagę do dobrostanu zwierząt, zwłaszcza gospodarskich, jak podkreśla Federalne Biuro Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii FSVO. Na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia br. Rada przygotowała kontrpropozycję skierowaną do wspomnianej inicjatywy i przesłała ją do konsultacji. Kontrpropozycja obejmuje główne aspekty inicjatywy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez FSVO, Rada Federalna zamierza wprowadzić do konsytuacji nowe regulacje dotyczące odpowiedniego dostosowania pomieszczeń, w których utrzymywane są zwierzęta, możliwości regularnego opuszczania budynku inwentarskiego przez zwierzęta oraz warunków uboju zwierząt gospodarskich. Propozycje te są zgodne z postulatami wspomnianej inicjatywy.  W obszarach tych mają zostać podniesione wymagania minimalne.   

– Kontrpropozycja przewiduje również włączenie do konstytucji ochrony dobrostanu jako zasady ogólnej dla wszystkich zwierząt. Inicjatywa dotyczy wyłącznie zwierząt gospodarskich – informuje FSVO.

Rada Federalna wstrzymuje się jednak od włączenia do konstytucji propozycji norm ekologicznych w odniesieniu do importu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do celów żywieniowych. Jak podkreśla FSVO, stosowanie proponowanych norm do importu byłoby niezgodne z umowami handlowymi i bardzo trudne do wdrożenia.

– Zasadniczo wszystkie zwierzęta gospodarskie powinny mieć możliwość regularnego opuszczania budynku. Bydło w przyszłości powinno być utrzymywane w oborach wolnostanowiskowych lub, w przypadku utrzymania w oborach uwięziowych, mieć możliwość korzystania z wybiegów zewnętrznych. Świnie muszą mieć zapewnione miejsce do odpoczynku ze ściółką. Przyczyni się to także do poprawy odporności, a w konsekwencji do ograniczenia stosowania leków, zwłaszcza antybiotyków. Podczas uboju zwierzęta nie powinny odczuwać bólu, cierpienia ani strachu – zaznacza FSVO.

Skutki makroekonomiczne i wpływ na szwajcarskie rolnictwo zostaną przeanalizowane w ramach oceny skutków regulacji po zakończeniu procesu konsultacji.

×