Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Informacja dla wyrabiających wino

Autor:

Dodano:

Producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wpisani do ewidencji KOWR, są zobowiązani do złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Producenci i przedsiębiorcy, którzy zostali wpisani do ewidencji KOWR na rok gospodarczy 2020/2021 są zobowiązani złożyć deklarację o:

szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym (załącznik nr 2);

ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym (załącznik nr 1);

zapasach win lub moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca 2020 r. (załącznik nr 5);

ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego (załącznik nr 6).

Obowiązek złożenia deklaracji, o których mowa w pkt 2, 3 i 4, nie dotyczy producentów i przedsiębiorców wpisanych po raz pierwszy do ewidencji KOWR na rok gospodarczy 2020/2021.

Wzory formularzy deklaracji dostępne są na stronie internetowej KOWR.

Deklaracje powinny zostać złożone osobiście w Centrali KOWR lub wysłane poprzez publicznego operatora pocztowego na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30,

01-2017 Warszawa

 

×