Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Budowa bez pozwolenia budowlanego, ale ze zgłoszeniem już od września

Autor: Radosław Zieniewicz

Dodano: 26-08-2020 09:47

Ujednolicone i znowelizowane przepisy Prawa Budowlanego dopuszczą także realizację szeregu inwestycji budowlanych bez konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego, ale wymagających zgłoszenia. Sprawdź, co można budować po 19 września br. bez pozwolenia, ale ze zgłoszeniem.

W znowelizowanej ustawie o prawie budowlanym, wymienione zostały także obiekty i inwestycje budowlane,  których zrealizowanie  będzie wymagało złożenia tylko i wyłącznie zgłoszenie budowy (wraz z wymaganymi dokumentami niezbędnymi do zgłoszenia budowy) w stosowanym urzędzie.

Nie będziemy więc potrzebowali pozwolenia na budowę, aby rozpocząć poniższe inwestycje po 19 września br. Jednak będą one wymagały zgłoszenia w stosownym urzędzie. W jakim?

Zanim rozpoczniesz budowę, zgłoś ją

Zgłoszenie budowy należy złożyć przed rozpoczęciem prac budowlanych w identyczny sposób jak przy wniosku o pozwolenie na budowę. Zrobimy to w miejscowym starostwie lub w urzędzie miasta (na prawach powiatu), w wydziale architektoniczno-budowlanym tych organów.

Warto pamiętać, że dany urząd oceni takie zgłoszenie może je odrzucić  lub zażądać uzupełnienia konkretnych dokumentów, zanim pozytywnie rozpatrzy zgłoszenie budowy. 

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na rozpoczęcie budowy bez zgłoszenia, albo zanim stosowny urząd oceni złożone zgłoszenie, będzie to jednoznaczne z samowolą budowlaną. W takiej sytuacji trzeba będzie przeprowadzić legalizację samowoli budowlanej w nadzorze budowlanym.

Jakie budynki i inwestycje  będą wymagały tylko zgłoszenia w stosownym urzędzie po 19 września br.?

Co będzie można budować tylko na zgłoszenie?

W znowelizowanej i ujednoliconej ustawie Prawo budowlane zmianie uległ art. 29. Ustawodawca wprowadził w nim dwa ustępy. Ustęp nr 2 dotyczy katalogu inwestycji nie wymagających zgłoszenia i decyzji pozwolenia na budowę. Bardzo ważny ustęp nr 1 art. 29 powyższej Ustawy określa katalog inwestycji, których realizacja nie będzie wymagała pozwolenia, ale będzie niezbędne zgłoszenie budowy takiej inwestycji,

Jak określa znowelizowany art. 29. 1. "Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa":

a) płyt do składowania obornika,
b) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
c) naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
d) silosów na kiszonkę;

×