Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Kolejny nabór na pomoc po COVID-19 w przetwórstwie rybnym

Autor:

Dodano:

Do 7 września br. zakłady przetwórstwa rybnego, które poniosły straty gospodarcze wynikające z epidemii COVID-19, mogą składać w ARiMR wnioski o rekompensaty - poinformowała we wtorek Agencja. Z pomocy będą mogły skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

To jest już drugi z trzech planowanych naborów wniosków o pomoc dla branży przetwórstwa rybnego. Środki pomocowe pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyjaśniła, że o wsparcie mogą ubiegać się zakłady przetwórstwa rybnego działające jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które roczny przychód netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury uzyskany z działalności gospodarczej (przetwórstwo konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków), będą potwierdzały w formie oświadczenia i dokumentów księgowych.

Dodano, że wsparcie finansowe przyznawane będzie w formie wypłaty premii - określonej w umowie o dofinansowanie, na realizację operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego - w wysokości 5 proc. rocznego przychodu netto.

Wnioski o dofinansowanie przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

×