Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wykorzystujesz olej opałowy? Uważaj!

Autor:

Dodano:

Od 1 września, zarówno sprzedawcy oleju opałowego, jak i wszyscy, którzy taki olej kupują - muszą zarejestrować się na potrzeby podatku akcyzowego.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 września przepisami, obrót olejami opałowymi w kraju będzie mógł odbywać się tylko i wyłącznie między podmiotami zarejestrowanymi, sprzedającymi i kupującymi, bez względu na to, jaki status one posiadają.

Regulacja ta ma służyć uszczelnieniu systemu podatkowego w zakresie paliw opałowych. Olej opałowy ma bardzo podobne parametry do oleju napędowego, ale jest opodatkowany znacznie niższą akcyzą (różnica w podatku to 919 zł za 1000 l), dlatego jest czasami wykorzystywany do innych celów niż opałowe (służy m.in. nielegalnemu obniżeniu kosztów transportu, np. samochodami ciężarowymi).

Dotychczas, czyli do końca sierpnia br., podmioty nabywające olej opałowy podpisywały jedynie papierowe oświadczenie informujące, ile paliwa kupiono i deklarować, że zostanie ono przeznaczone do celów grzewczych.

Jeżeli ktoś się nie zarejestrował przed 1 września br., to będzie mógł dokonać rejestracji po tym terminie. Jednak do tego czasu jako podmiot niezarejestrowany nie będzie mógł ani zrealizować zamówienia na paliwo opałowe, ani kupić takiego paliwa.

Użytkownicy paliwa opałowego, którzy mają zapasy i chcą je zużyć, mogą to zrobić bez konieczności rejestracji. Nowe obowiązki wiążą się nie z wykorzystaniem oleju do celów grzewczych, ale z obrotem tymi paliwami.

Za nielegalny obrót paliwami opałowymi grozi odpowiedzialność z kodeksu karnego skarbowego, ciąży także obowiązek zapłaty podatku w wysokości jak dla paliw silnikowych.

Aby się zarejestrować, trzeba złożyć formularz uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU, który jest dostępny w każdym urzędzie skarbowym. Jego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 1578).

Można to zrobić na dwa sposoby: elektronicznie, czyli nie wychodząc z domu. Wypełniając papierowe zgłoszenie i składając je osobiście w urzędzie skarbowym lub przesyłając pocztą. 

 

 

 

 

 

×