Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jak często należy wykonać przegląd serwisowy kotła kondensacyjnego?

Autor: Radosław Zieniewicz

Dodano: 15-09-2020 11:11

Gazowe kotły kondensacyjne w ciągu roku pracują nawet ponad 2 tys. godzin. Ze względu na długoletni charakter inwestycji w te urządzenie warto zadbać o zachowanie optymalnych warunków jego pracy. Większość renomowanych producentów urządzeń grzewczych, zaleca kontrolę serwisową kotłów 1 do roku.

Niezależnie od konstrukcji serce kotła gazowego stanowi układ palnika z wymiennikiem ciepła. Właśnie te elementy są najbardziej narażone na działanie czynników zewnętrznych.

To tam dostarczana jest mieszanka paliwa i powietrza, która podlega procesowi spalania, dostarczając ciepło do układu wodnego centralnego ogrzewania.

Produktami procesu spalania są części lotne usuwane poprzez system spalinowy, skropliny pary wodnej spływające do syfonu i dalej do kanalizacji, a także czasem elementy stałe osadzające się na powierzchni spirali grzewczych wymiennika.

Sprawdzanie stanu komory spalania

Aby dokonać kontroli stanu komory spalania, podczas przeglądu kotła palnik jest demontowany. Jeżeli istnieje taka konieczność, powierzchnia wymiennika jest czyszczona chemicznie lub za pomocą miękkiej szczotki. Przy ponownym montażu palnika wymienia się również jego uszczelkę, aby zapewnić bezpieczne odseparowanie komory spalania.

Poza kontrolą stanu kondensacyjnego wymiennika ciepła serwisant powinien wykonać również poniższe czynności:

Po wykonaniu powyższych czynności kocioł jest uruchamiany. Sprawdzany jest proces zapłonu i pracy palnika. Na sam koniec serwisant za pomocą elektronicznego miernika dokonuje pomiaru jakości spalin i szczelności układu powietrzno-spalinowego oraz sporządza protokół serwisowy. Do protokołu powinien być dołączony wydruk z analizatora spalin.

×