Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dochód z 1 ha w 2019 to 3244 zł

Autor:

Dodano:

Prezes GUS podał w dzisiejszym obwieszczeniu, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 roku 3244 zł.

W 2018 wynosił 2715 zł, zatem w 2019 roku jest wyższy o 529 zł.

Poprzedni duży wzrost dochodu nastąpił w 2017 roku, a w 2018 roku dochód był niższy niż w roku poprzedzającym.

Wcześniej GUS wyliczył, że przeciętny roczny dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w 2019 r. wyniósł 43 745 zł i był wyższy o blisko 15% w stosunku do roku 2018.

Więcej o dochodzie w 2019 roku:

Rolnicy zarabiają 26,3 proc. mniej niż wynoszą przeciętne zarobki

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w:

- 2018 roku 2715  zł,  

- 2017 r. 3399 zł, 

- 2016 r. 2577 zł, 

- 2015 r.  1975 zł.

Obwieszczenie prezesa GUS jest publikowane corocznie na podstawie ustawy z  15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Jest to dochód roczny, potrzebny do ustalania miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie np. dla osoby ubiegającej się o stypendium.

Więcej o dochodzie i metodach jego obliczania:

 Dochód z ha przeliczeniowego w 2018 trochę wyższy jak w 2016 roku

×