Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wydajne i oszczędne połączenie klimakonwektora z pompą ciepła

Autor:

Dodano:

Pompa ciepła zapewni w pomieszczeniach chłód latem, a zimą ciepło oraz ogrzeje wodę w kranie. Dlaczego więc warto połączyć klimakonwektor z pompą ciepła? Klimakonwektor to bardziej wydajne i oszczędne wykorzystanie mocy pompy ciepła do chłodzenia i grzania.

Pompy ciepła, podobnie jak tradycyjne urządzenia grzewcze, mogą ogrzewać budynki zarówno poprzez instalacje grzejnikowe, jak i podłogowe.

Do współpracy z pompą ciepła najlepiej nadają się instalacje niskotemperaturowe, takie jak podłogówka.

Przy niskiej temperaturze zasilania instalacji grzewczej te urządzenia osiągają bowiem najwyższą sprawność. Większość dostępnych na rynku pomp ciepła może jednak pracować zarówno w trybie ogrzewania, jak i chłodzenia. 

Pompy ciepła mogą tez chłodzić

Praca pompy ciepła w trybie chłodzenia nie zawsze jest możliwa z tradycyjną instalacją ogrzewania centralnego. Ze względu na ryzyko kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu niemożliwe jest bowiem chłodzenie poprzez instalację grzejnikową. Podanie na grzejnik chłodnego czynnika sprawi, że pojawią się na nim krople wody, co może prowadzić do jego zniszczenia.

W wielu sytuacjach do chłodzenia pomieszczeń możliwe jest wykorzystanie instalacji podłogowej. Duża powierzchnia wymiany ciepła podłogi pozwala na zasilenie jej czynnikiem o temperaturze minimalnie wyższej od aktualnej temperatury rosy – z reguły 18-20ºC.

Stosowanie takiego rozwiązania wymaga jednak ciągłej kontroli wilgotności pomieszczenia. Ze względu na niedużą możliwą do wykorzystania moc chłodniczą z takiej instalacji nie zastąpi ona profesjonalnego systemu klimatyzacji, a jedynie umożliwi niewielkie obniżenie temperatury w budynku.

Posiadanie tylko tradycyjnej instalacji grzewczej często niesie za sobą konieczność stosowania osobnego systemu klimatyzacji. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami eksploatacyjnymi oraz inwestycyjnymi.

W takim przypadku warto pomyśleć o klimakonwektorach, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału pompy ciepła i pozwolą uniknąć stosowania dodatkowych, kosztownych urządzeń.

Co to jest klimakonwektor?

Klimakonwektory są urządzeniami podłączanymi do instalacji wodnej centralnego ogrzewania, podobnie jak grzejniki. Różnią się od nich tym, że przepływ powietrza wokół lamel wymiennika jest wymuszany poprzez wentylator.

Posiadają również tacę ociekową oraz system odprowadzania skroplin, który umożliwia pracę w trybie chłodzenia. Skroploną z powietrza parę wodną odprowadza się w ten sposób do kanalizacji.

Ze względu na sposób montażu klimakonwektory możemy podzielić na:

Wymuszony przepływ powietrza przez klimakonwektor pozwala na zachowanie wysokiego komfortu poprzez szybką możliwość zmiany parametrów powietrza w budynku.

Ponadto umożliwiają filtracje powietrza w pomieszczeniach, w których się znajdują. Wykorzystanie klimakonwektorów zamiast tradycyjnej klimatyzacji w instalacji z pompą ciepła pozwoli również na ograniczenie urządzeń i systemów grzewczych w budynku. Obniży również wykorzystanie fluorowanych gazów cieplarnianych stosowanych w urządzeniach chłodniczych.

System grzewczy z klimakonwektorami

Planując instalację z pompą ciepła, która ma również chłodzić budynek, należy wziąć pod uwagę wymaganą moc do chłodzenia pomieszczeń, która często jest wyższa niż w przypadku ogrzewania.

Z uwagi jednak na fakt, że na ogół chłodzenie nie jest wymagane we wszystkich pomieszczeniach, często nie ma konieczności stosowania jednostki wyższej mocy. Z powodzeniem można stosować w budynku jedynie instalację klimakonwektorów działającą cały rok.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest jednak łączenie systemu ogrzewania podłogowego wraz z klimakonwektorami. W ten sposób zyskuje się system w pełni zrównoważony, wydajny i oszczędny.

Ogrzewanie płaszczyznowe pozwala na dostarczenie ciepła przy najwyższej sprawności pompy ciepła. Klimakonwektory pozwolą natomiast na błyskawiczne ogrzanie lub schłodzenie pomieszczeń.

×