Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pakiet naprawczy po koronawirusie dopiero w 2022?

Autor:

Dodano:

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego spotkała się 21 i 22 września na posiedzeniu w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Głównymi tematami wymiany poglądów były pakiet naprawczy i zmieniane wieloletnie ramy finansowe (WRF).

„Wymiana poglądów na temat pakietu naprawczego i zmienionych WRF przebiegała w kontekście konkluzji Rady z 17-21 lipca 2020 roku, które przewidziały zmniejszenie w nadzwyczajnym funduszu naprawczym Next Generation UE planowanych 15 mld na rozwój obszarów wiejskich do 7,5 mld – podaje w informacji prasowej europoseł Krzysztof Jurgiel. - Natomiast wieloletnie ramy finansowe przewidują 356,374 miliardów euro w cenach stałych dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Ostateczne przyjęcie WRF i pakietu naprawczego wymaga jednak decyzji Parlamentu Europejskiego”.

Jak podaje europoseł, nie jest jeszcze wiadome, kiedy będzie udostępnione 7,5 mld nadzwyczajnego wsparcia na odbudowę rolnictwa. Możliwe są dwa terminy: od 2021 roku i od 2022 roku, czyli w nowej Wspólnej Polityce Rolnej - po zakończeniu okresu przejściowego.

„Grupa EKR zdecydowanie poparła pierwszy scenariusz, czyli jak najszybsze udostępnienie środków. Fundusze na odbudowę powinny bowiem pozwolić rolnikom już teraz odbudować się po doświadczeniach kryzysu wywołanego koronawirusem. W tym przypadku konieczne będzie zapewnienie odpowiednich ram ustawodawczych: w Parlamencie Europejskim zostałoby sporządzone sprawozdanie w ramach procedury uproszczonej, które następnie uwzględniono by w trwających negocjacjach w sprawie rozporządzenia przejściowego WPR”.

W nowych WRF Polska otrzyma 21,6 mld euro (w cenach bieżących) na płatności bezpośrednie i 9,5 mld euro (w cenach bieżących) na rozwój obszarów wiejskich.

×