Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

IGC: Prognoza światowej produkcji zbóż ogółem obniżona o 3 mln ton

Autor: JK

Dodano: 24-09-2020 17:15

Według Międzynarodowej Rady Pszenicy (IGC), perspektywy światowej produkcji zbóż ogółem (pszenicy zbóż paszowych) w sezonie 2020/2021 zostały obniżone o 3 mln ton miesiąc do miesiąca) do 2,227 mld ton.

Cięcie wielkości produkcji kukurydzy zostało częściowo zrównoważone wzrostem produkcji jęczmienia i owsa. Korekta w dół o 6 mln ton światowej produkcji kukurydzy obejmuje redukcje w USA, Chinach i UE, ale wzrost w Argentynie i Brazylii.

Wartość światowego wyniku w zakresie produkcji pszenicy jest nieznacznie zmieniona w ujęciu miesięcznym, przy czym wyższe dane dla Rosji i Australii równoważą obniżki w Argentynie i Kanadzie. Globalna konsumpcja jest o 2 mln t on niższa miesiąc do miesiąca, przede wszystkim z powodu obniżenia wielkości przemysłowego wykorzystania kukurydzy w USA.

Prognozy dotyczące światowych zapasów zbóż są niższe o 1 mln ton miesiąc do miesiąca, ponieważ obniżona prognoza dotycząca zapasów kukurydzy w USA (-3 mln ton) jest prawie równoważona niewielkimi wzrostami zapasów pozostałych zbóż.

Po korektach w górę dla pszenicy, kukurydzy i jęczmienia, prognoza dotycząca handlu zbożem ogółem w sezonie 2020/2021 (lipiec / czerwiec) wzrosła o 3 mln ton miesiąc do miesiąca do rekordowego poziomu 398 mln ton, co oznacza wzrost o 1 proc. rok do roku.

 

×