Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Program "Moja Woda" również dla rolników

Autor:

Dodano:

Ze środków programu "Moja woda" mogą korzystać także rolnicy - wyjaśnia resort klimatu.

Tym samym rozwiał wątpliwości Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, który na początku sierpnia alarmował w piśmie do Ministerstwa Klimatu, że warunki programu "Moja woda" wykluczają rolników z grona jego beneficjentów oraz, że jest on: "nie tylko przykładem rażącej dyskryminacji, ale również przyczyni się do marnowania wody opadowej z zabudowań rolniczych".

- Program jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny i nie ma znaczenia fakt, czy ww. osoba fizyczna prowadzi bądź nie działalność gospodarczą, w tym rolniczą. Istotne jest natomiast to, aby instalacja objęta dofinansowanym przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. Powyższe zastrzeżenie nie wyklucza więc wykorzystywania zatrzymanej wody opadowej na potrzeby nieobjęte działalnością gospodarczą np. do podlewania przydomowego ogródka lub trawnika. W związku z powyższym rolnicy nie zostali wykluczeni spośród beneficjentów programu „Moja Woda” - odpowiada Izbom Rolniczym resort klimatu.

Ministerstwo wyjaśnia: możliwość korzystania z instalacji objętej dofinansowaniem oraz zatrzymanej tam wody opadowej na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej, nie wpisuje się w założenia Programu, a ponadto została wyłączona ze względu na dotacyjny charakter wsparcia ze środków publicznych i związane z tym ograniczenia z zakresu pomocy publicznej.

W odpowiedzi zaznaczono jednak, że ze względu na duże zainteresowanie programem "Moja Woda" wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą przyjmowały wnioski w formie elektronicznej tylko do końca września 2020 r., a wersje papierowe należy dostarczyć do WFOŚiGŻ do końca października br.

Minister Klimatu Michał Kurtyka zapowiedział, że w 2021 roku zostanie uruchomiony kolejny nabór wniosków w ramach programu "Moja woda". Planowany jest podobny budżet programu.

 

×