Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ile mamy tuczników z prosiąt urodzonych w kraju?

Autor:

Dodano:

W 2018 r. zarejestrowano w gospodarstwach urodzenia 16 373 520 sztuk prosiąt, natomiast w 2019 r. - 15 920 272 sztuk.

Jaki był udział polskich prosiąt w chowie tuczników w Polsce w 2019 r. (liczbowo i procentowo)? – zapytali w interpelacji posłowie Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke.

„Na podstawie danych zawartych w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (świnie nie są znakowane indywidualnym numerem zwierzęcia) nie można podać precyzyjnej odpowiedzi na zadane pytanie. Można jedynie wskazać, że na podstawie zgłoszeń posiadaczy zwierząt w 2018 r. zarejestrowano w gospodarstwach urodzenia 16 373 520 sztuk prosiąt natomiast w 2019 r. - 15 920 272 sztuk.

Liczba świń sprzedanych do uboju wyniosła w 2018 r. 22 503 932 sztuk natomiast w 2019 r. 21 579 836 sztuk” – podał wiceminister Szymon Giżyński.

Wiceminister wyjaśnił też, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Inspekcja Weterynaryjna nie zbierają i nie posiadają informacji o liczbie świń utrzymywanych w ramach tuczu kontraktowego. Informacji takich nie gromadzi  też Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

„Należy podkreślić, że z punktu widzenia przepisów weterynaryjnych gospodarstwo utrzymujące prosięta w systemie kontraktowym podlega takim samym wymaganiom oraz nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej, jak gospodarstwo, które kupuje prosięta z innych gospodarstw na własne potrzeby w celu ich dalszego tuczu i sprzedaży do rzeźni” – zastrzegł wiceminister.

Jak podał, na podstawie danych zawartych w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można jedynie wskazać łączną liczbę producentów, którzy w danym roku nie zgłosili urodzenia świń, natomiast zgłosili sprzedaż do rzeźni lub pośrednika i liczbę sprzedanych przez tych producentów świń.

Liczba producentów dokonujących sprzedaży do rzeźni i pośredników bez zgłoszeń urodzenia świń   to w 2018 roku 34 323, a  liczba sprzedanych świń 10 971 863. W następnym roku liczba producentów spadła  do  30 968, a sprzedanych świń wzrosła do 11 169 938.     

Przypomnijmy, że w ramach pomocy po koronawirusie z PROW na wsparcie mogą liczyć hodowcy mający co najmniej 1 sztukę zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) i do dnia 15 lipca 2020 r. zgłaszający oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie stada tego posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Więcej: 

Dlaczego po COVID nie ma wsparcia z PROW dla hodowców świń?

 Ruszy pomoc po koronawirusie z PROW

×