Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Bromoksynil bez zatwierdzenia. Co dalej z ochroną kukurydzy?

Autor:

Dodano:

Unia Europejska nie odnowiła zatwierdzenia substancji czynnej bromoksynil. Zawarta jest ona w herbicydach przeznaczonych do ochrony kukurydzy i cebuli.

Decyzja ta zapisana jest w Rozporządzaniu Wykonawczym Komisji (UE) 2020/1276 z 11 września 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej bromoksynil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011.

W sprzedaży produkty oparte o tę substancję będą mogły się znajdować do 17 marca 2021 r., a okres na zużycie zapasów mija 17 września 2021 r.

Po wpisaniu nazwy powyższej substancji czynnej w wyszukiwarkę środków ochrony roślin resortu rolnictwa wyświetla się 18 pozycji. Większość herbicydów, które mają w swoim składzie tylko bromoksynil lub w mieszaninie fabrycznej z inną substancją, dedykowana jest uprawie kukurydzy.

Bromoksynil to związek z grupy hydroksybenzonitryli. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna bromoksynil zaliczana jest do grupy C3. Bromoksynil działa kontaktowo, pobierany jest głównie przez liście i pędy roślin, w których wykazuje działanie kontaktowe i częściowo systemiczne, polegające na zakłóceniu i hamowaniu procesów zachodzących podczas fazy świetlnej fotosyntezy. Objawem działania jest zasychanie, a następnie zamieranie roślin. Najskuteczniej zwalcza chwasty w fazie 2-4 liści.

 

×