Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Do 30 września wnioski o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich

Autor:

Dodano:

Tylko do 30 września Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) mogą ubiegać się o pomoc finansową na realizację swoich zadań statutowych - przypomina Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wnioski o dotacje przyjmują biura powiatowe ARiMR.

Zarejestrowane koła mogą się ubiegać o pomoc w wysokości od 3 do 5 tys. zł na swoją działalność. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków koła. Wynosi: 3 tys. zł - dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł - jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł - w przypadku gdy koło tworzy ponad 75 osób.

- Koła gospodyń wiejskich to organizacje intensywnie wspierające rozwój obszarów, na których działają i aktywizujące lokalne społeczności. Za pomocą rozwiązań ustawowych pomagamy wyzwalać kołom gospodyń wiejskich ich potencjał - mówi cytowana w komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister Anna Gembicka, Pełnomocnik Rządu do spraw Lokalnych Inicjatyw Społecznych zwraca zaś uwagę, że z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc.

W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł. Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół. Aktualnie w rejestrze znajduje się ponad 9 tys. kół.

Jak zaznaczył resort funduszy i polityki regionalnej, koła gospodyń wiejskich organizują życie społeczne i kulturalne na obszarach wiejskich. Poprzez swoją działalność wzmacniają kapitał społeczny i są szkołami społeczeństwa obywatelskiego. Na mocy ustawy koła gospodyń wiejskich mogą działać także w miastach do 5 tys. mieszkańców. Przysługują im analogiczne uprawnienia jak kołom działającym na obszarach wiejskich.

W tym roku na wsparcie kół gospodyń wiejskich przewidziano w budżecie państwa 40 mln zł.

Wnioski o pomoc można pobrać ze strony i złożyć w powiatowych biurach ARiMR.

×