Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Małopolska walczy o czyste powietrze: koniec palenia śmieci, zapowiadane kontrole

Autor:

Dodano:

Ochrona jakości powietrza to dzisiaj jedno z najpoważniejszych wyzwań, przed którymi stoi region - ocenił wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz. W poniedziałek Sejmik przyjął nowy Program ochrony powietrza (POP), który ma przyspieszyć działania antysmogowe we wszystkich gminach.

Założenia Programu ochrony powietrza (POP) dają nadzieję na poprawę jakości powietrza w regionie i oznaczają przede wszystkim skupienie się na szybkiej absorbcji środków z programu Czyste Powietrze i Stop Smog.

- Szczególnie ważne w kontekście realizacji tych programów jest zobowiązanie przeprowadzenia inwentaryzacji palenisk. To jest bardzo istotne, bo jeżeli mamy pozyskiwać jak największą ilość środków finansowych, zwłaszcza dla osób najuboższych, to ta inwentaryzacja musi mieć miejsce - wyjaśnił Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski.

Jako istotną określił również kwestię preferencji finansowych dla pieców na biomasę.

- Przyjęliśmy, że do roku 2023 finansowane będą tylko te piece, które spełniają wysoką normę - wyższą niż ta, wynikająca z ekoprojektu, czyli 20 miligramów na metr sześcienny - powiedział Urynowicz.

Ocenił również, że jest to bardzo ważna, jakościowa zmiana, która ustawi przyszłą energetykę domową na właściwe tory. Inną poruszoną sprawą były preferencje dla odnawialnych źródeł energii.

- Chcielibyśmy, że przede wszystkim instytucje publiczne mogły wykazać się pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł energii; temu także służył Program ochrony powietrza - zaznaczył wicemarszałek.

Jako wyzwanie określił także decyzję o odejściu od finansowania pieców węglowych. Wskazał także na konieczność rozpoczęcia kontroli interwencyjnych, podejmowanych do 12 godzin od wpłynięcia zgłoszenia.

- To szczególnie ważne w kontekście palenia śmieciami w piecach - podkreślił Urynowicz.

Jego zdaniem dyskusję o tym, czy oznacza to dodatkowe zobowiązanie dla samorządów, rozstrzygają zapisy ustawy o ochronie środowiska, która - jak dodał - bardzo wyraźnie wskazuje, że jest to obowiązek włodarzy gmin.

Urynowicz podkreślił, że przygotowanie programu poprzedziła niemal roczna praca, dlatego cieszy się, że Sejmik tak jednoznacznie zdecydował o jego przyjęciu.

Wskazał, że konieczne jest podejmowanie kolejnych kroków w celu ochrony jakości powietrza w regionie. W jego ocenie dzisiaj to jedno z najpoważniejszych wyzwań, przed którymi stoi Małopolska.

- Te wyzwania to również nasze zobowiązania, bo my także, poprzez nasze postawy, działania, sposób reagowania, jesteśmy w stanie zmieniać pewne negatywne skutki oddziaływania na środowisko - zauważył wicemarszałek.

Za przyjęciem programu głosowało 33 radnych, żaden nie był przeciw, czterech wstrzymało się od głosu, dwóch było nieobecnych.

Nowy program zastąpi dotychczasowy, przyjęty w styczniu 2017 r. Zapisy dokumentu będą miały wpływ na działania gmin w województwie w obszarze jakości powietrza w ciągu najbliższych trzech lat.

×