Credit Agricole, Alior Bank, BNP Paribas Bank, BOŚ, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB jako pierwsze chcą wprowadzić ścieżkę kredytową w programie Czyste Powietrze .

W latach 2021-2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem Czyste Powietrze.

Ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w porozumieniu z funduszami wojewódzkimi, nabór banków do programu Czyste Powietrze zakończył się 23 lutego br.

Złożono osiem aplikacji i wszystkie uzyskały pozytywne decyzje. W pierwszej połowie kwietnia planowane jest podpisywanie pierwszych umów o współpracy między NFOŚiGW, wfośigw a bankami.

Kredyt antysmogowy na preferencyjnych warunkach

Warto przypomnieć, że przygotowywana ścieżka bankowa w Czystym Powietrzu przewiduje objęcie kredytów gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki gwarancjom BGK banki będą mogły zaproponować lepsze warunki finansowania inwestycji m.in. przez rezygnację z wymogu stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

Pierwsze wnioski o kredyt na cele zgodne z programem Czyste Powietrze i dotację na częściową jego spłatę będzie można złożyć w bankach w połowie tego roku. Polacy otrzymają informacje o programie Czyste Powietrze oraz pomoc w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu u swoich doradców w bankach.

Z rozmów ze Związkiem Banków Polskich – partnera NFOŚiGW we wdrożeniu programu Czyste Powietrze  – wynika, że kolejne banki komercyjne rozważają dołączenie do systemu wdrażania powszechnego kredytu antysmogowego jeszcze w tym roku.

Potrzebujesz dodatkowych środków finansowych na prowadzenie działalności rolniczej? Sprawdź dział Usługi i Praca na Giełdzie Rolnej!