W ramach projektu "APV-Obstbau", BayWa r.e. i Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE współpracowały z innymi partnerami badawczymi w celu zainstalowania systemu agrivoltaicznego do celów badawczych w "Bio-Obsthof Nachtwey" w Gelsdorf, Nadrenia-Palatynat.

Nadrzędnym celem projektu, który został sfinansowany przez Ministerstwo Ochrony Klimatu, Środowiska, Energii i Mobilności kraju związkowego Nadrenia-Palatynat oraz Federalne Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa, jest zwiększenie odporności sadownictwa na zmiany klimatu oraz zapewnienie bezpiecznej i zrównoważonej produkcji jabłek przy jednoczesnym wytwarzaniu energii słonecznej.

Czy agrofotowltaika idzie w parze z produkcją jabłek?

W ramach tego projektu, który ma trwać 5 lat, osiem różnych odmian jabłek zostanie wykorzystanych do zbadania kilku kwestii badawczych.

W pierwszym etapie projektu porównuje się produkcję jabłek w tym samym miejscu pod czterema różnymi systemami ochrony upraw:

  • foliowym pokryciem dachowym (blokuje deszcz),
  • siatkami przeciwgradowymi (nie blokuje deszczu),
  • APV ze stałymi, przepuszczającymi światło modułami PV (blokuje deszcz),
  • śledzącymi modułami PV (blokuje deszcz w razie potrzeby).

Używane są dwa różne typy modułów, z ogniwami słonecznymi ułożonymi w paski lub w układzie blokowym. Celem jest określenie, w jakim stopniu systemy agrofotowoltaiczne chronią rośliny i owoce przed szkodliwymi wpływami środowiska, takimi jak grad, silne opady deszczu, oparzenia słoneczne, mróz czy ekstremalne temperatury.

Naukowcy sprawdzą również, w jakim stopniu różne podejścia do zarządzania światłem poprzez różne konfiguracje modułów PV wpływają na wzrost roślin i plony.

Zbadane zostaną również inne aspekty systemu związane z estetyką krajobrazu, opłacalnością ekonomiczną, kompatybilnością społeczną i parametrami uprawy roślin.

- Wierzymy, że agrofotowoltaika jest długoterminowym rozwiązaniem, które wspiera rolników w dostosowaniu się do konsekwencji zmian klimatycznych. Możemy utrzymać istniejący ekosystem i wykorzystać dalszy potencjał dzięki efektom synergii i wytwarzaniu energii słonecznej - komentuje Stephan Schindele, Head of Product Management for APV w BayWa r.e.  - Po osiągnięciu znacznego sukcesu w stosowaniu systemu agrofotowoltaicznego z profesjonalnymi uprawami jagodowymi w Holandii, zdecydowaliśmy się zrobić ważny kolejny krok w kierunku owoców espalier w Gelsdorfie. Dostrzegliśmy potencjał i synergie związane z APV, które mogą mieć znaczący wpływ na uprawy trwałe, takie jak jabłka, gruszki, wiśnie, kiwi i inne. Ten potencjał chcemy wykorzystać w dłuższej perspektywie, umożliwiając jednocześnie ekspansję fotowoltaiki bez konfliktów związanych z zagospodarowaniem terenu - podsumowuje  Stephan Schindele.

Agrofotowoltaika zwiększy opłacalność produkcji rolnej

Projekt APV w Gelsdorfie ma również na celu wykazanie korzyści ekonomicznych dla rolników, oprócz tego, że agrofotowoltaika pomaga im w adaptacji do zmian klimatu i ochronie upraw przed nadmierną suszą.

Korzyści ekonomiczne obejmują niższe i bardziej przewidywalne koszty energii w dłuższej perspektywie, mniejsze koszty inwestycji w ochronę upraw, jak również niższe koszty materiałów eksploatacyjnych i utylizacji odpadów.

- Projekt badawczy "Agri-PV Obstbau" ma na celu nie tylko zademonstrowanie sposobów redukcji emisji dwutlenku węgla w sektorze rolnictwa, ale także ma na celu wniesienie znaczącego wkładu w ochronę klimatu poprzez unikanie materiałów nietrwałych, jak również pestycydów i fungicydów. Skupiamy się również na rozwiązywaniu kwestii społecznych, takich jak akceptacja i kompatybilność społeczna, które będą odgrywać kluczową rolę w ekspansji agrofotowoltiaiki w niedalekiej przyszłości - podkreśla Andreas Steinhüser, Acting Group Manager for APV w Fraunhofer ISE.

Do czego jest wykorzystywany prąd z farmy agrofotowoltaicznej?

Prąd generowany przez system agrofotowoltaiczny może być wykorzystywany w aplikacjach upstream i downstream związanych z produkcją jabłek.

Na przykład, energia z systemu APV jest wykorzystywana do zasilania elektrycznego ciągnika, który został dostarczony przez AGCO GmbH. Energia ta jest również wykorzystywana do zasilania systemu nawadniania za pomocą energii wytworzonej przez moduły fotowoltaiczne

System PV na dachu jest już wykorzystywany do zasilania energią chłodni. W sumie, dzięki wdrożeniu operacyjnej koncepcji energetycznej, zostanie znacznie obniżona emisja dwutlenku węgla w gospodarstwie poprzez wykorzystanie prądu ze słońca.

Owoce i rośliny monitorowane na okrągło przez dobę

Foliowe pokrycia dachowe i siatki przeciwgradowe, które służą jako systemy referencyjne, zostały zainstalowane przez "BayWa Agrar Obst und Hopfenzentrum" w Tettnang.

Fizjologiczne monitorowanie roślin jest możliwe dzięki systemowi "NEXT Farming". Korzystając z tego systemu zarządzania oprogramowania firmy BayWa AG, rolnicy mogą kontrolować całą swoją działalność, jak również system nawadniania.

Rolnicy są stale informowani o możliwych zagrożeniach w oparciu o monitoring danych i prognozy pogody, co pozwala im efektywniej kontrolować produkcję roślinną.

Sprawdź pełną agendę wydarzenia - NWwR 2021.

Nie czekaj! zarejestruj się już dziś!