Jak informuje MKiŚ na swojej stronie:

"Pragniemy poinformować, że ze względu na wyczerpanie budżetu trzeciej edycji programu „Mój Prąd” dziś, tj. 6 października 2021 r. zostanie zamknięty nabór wniosków o dofinansowanie."

Zgodnie z regulaminem programu priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021-2023 przewiduje się zatrzymanie naboru wniosków w przypadku całkowitego wyczerpania budżetu programu przed terminem zakończenia naboru wskazanym w ogłoszeniu o tymże naborze.

Oznacza to że platforma GWD służąca do składania wniosków elektronicznych zostanie  zamknięta 6 października br. i nie będzie możliwości złożenia nowych e-wniosków o dofinasowanie z programu Mój Prąd na przydomową instalacje fotowoltaiczne.