Nabór w programie „Mój Prąd 3.0” rozpoczął się 1 lipca 2021r. i – zgodnie założeniami – miał być  prowadzony najwyżej do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Zainteresowanie programem w bieżącej edycji, podobnie jak w dwóch poprzednich, okazało się tak duże i dynamiczne, że po trzech miesiącach trwania naboru, środki finansowe właściwie zostały wyczerpane.

To ostatni dzwonek po sięgnięcie na dofinansowanie fotowoltaiki z Mój Prąd

Przy budżecie obecnej edycji programu „Mój Prąd” w wysokości 534 mln zł, dotację w wysokości 3 tys. zł mogło otrzymać maksymalnie 178 tys. beneficjentów. Tymczasem od początku naboru do NFOŚiGW codziennie wpływało nawet 3 -4 tys. wniosków i już po miesiącu, na koniec lipca br., złożonych było ponad 85 tys. wniosków.

Obecnie każdego dnia średnio przybywa 1,5 tys. aplikacji, a w systemie (według danych z 5 października br.) zarejestrowanych było ponad 175,5 tys. wniosków o dofinansowanie.

Przy zachowaniu obecnej dynamiki, maksymalna liczba wniosków możliwych do przyjęcia zostanie osiągnięta prawdopodobnie w ciągu najbliższych 1-2 dni. Tym samym III nabór w programie „Mój Prąd” zostanie zamknięty z powodu wyczerpania budżetu.

To informacja ważna dla osób, które zamierzają jeszcze w tej edycji ubiegać się o dotację na domową fotowoltaikę. Na złożenie dokumentów w praktyce zostały już ostatnie chwile.

Kto może się ubiegać o dotację z Mój Prąd?

Warto przypomnieć, że o dotację w programie „Mój Prąd” może ubiegać się osoba fizyczna, której instalacja fotowoltaiczna jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. istnieje licznik dwukierunkowy).

Instalacja o mocy 2-10 kW musi być przeznaczona na cele mieszkaniowe. Dotacja obejmuje wydatki poniesione od 1 lutego 2020 r. – pod warunkiem, ze instalacja nie została zakończona przed tą datą, a inwestycja nie jest rozbudową już istniejącego systemu.

Z NFOŚiGW w ramach dofinansowania można uzyskać zwrot do 50 proc. kosztów inwestycji, maksymalnie 3000 zł na instalację.