Dzięki zainstalowaniu kotła kondensacyjnego, możliwe jest zmniejszenie kosztów eksploatacji, bardziej ekologicznie pozyskiwanie energii i efektywniejsze wykorzystywanie paliwa. Sprawność znormalizowana urządzenia przekracza 100%. Jak to jest możliwe?

Technika kondensacyjna jest popularnym rozwiązaniem stosowanym w kotłach nowoczesnej generacji, dzięki czemu urządzenia te cechują się wyższą wydajnością niż modele konwencjonalne. Wszystko za sprawą konstrukcji wymiennika ciepła, który spalając taką samą ilość gazu, jak w standardowych urządzeniach, zyskuje więcej energii.

Efektywna kondensacja w kotle

Kocioł kondensacyjny, oprócz energii ze spalania paliwa, wykorzystuje również energię ciepła pary wodnej ze spalin. W przypadku standardowych kotłów energia cieplna pary wodnej uchodzi niewykorzystana przez komin wraz ze spalinami. W modelach nowej generacji pozyskiwanie energii cieplnej ze spalin jest możliwe dzięki specjalnie zaprojektowanemu wymiennikowi ciepła.

Jego powierzchnia jest znacznie większa niż w konwencjonalnych kotłach. Spaliny, po przekazaniu ciepła jawnego w wymienniku, zostają schłodzone do temperatury niższej niż temperatura kondensacji pary wodnej. Następnie prawie cała pozyskana ze skraplania pary wodnej energia jest oddawana do instalacji c.o..

Technika kondensacyjna generuje oszczędność nawet na poziomie 30% kosztów w porównaniu do standardowych kotłów – straty kominowe energii wynoszą jedynie 1%, co jest znaczącą różnicą w porównaniu do 17% strat generowanych przez kotły konwencjonalne. Co więcej, urządzenie wykorzystujące technikę konwencji emituje mniej zanieczyszczeń do atmosfery. Jest również świetną inwestycją, która podnosi wartość nieruchomości.

Jeżeli moc urządzenia jest mniejsza niż 20 kW, to do zainstalowania kotła kondensacyjnego nie jest wymagana budowa komina oraz przygotowywanie specjalnej kotłowni. Spaliny odprowadzane są przez poziomy wyrzut spalin, a kondensat usuwany do kanalizacji (w pozostałych przypadkach można często wykorzystać istniejący szacht kominowy, w który wkłada się przewód odprowadzenia spalin). Urządzenie jest ciche, nie wychładza pomieszczenia, a jeżeli nie będzie pobierać powietrza do spalania z obszaru, w którym się znajduje, może być zamontowane (w wersji wiszącej lub stojącej) w przestrzeni o kubaturze tylko 6 m3.

Niezbędny jest jedynie dostęp do instalacji wodnej i kanalizacyjnej, dlatego często kocioł kondensacyjny montuje się w łazience. Sama wymiana dotychczasowego kotła na urządzenie nowszej generacji też nie wymaga dużych zmian. Nowy kocioł może zastąpić prawie każdy kocioł gazowy starego typu. Co więcej, do jego zamontowania nie jest potrzebna modernizacja instalacji grzejnikowej.

Montaż kotła kondensacyjnego

Prawidłowa instalacja kotła kondensacyjnego wiąże się często z przebudową systemu spalinowego. Optymalnym rozwiązaniem jest umieszczenie nowego przewodu kominowego, rury z polipropylenu o niewielkiej średnicy od 60 do 80 mm, w już istniejącym przewodzie. Przed podjęciem prac specjalista powinien ocenić, czy średnica i długość kanału kominowego pozwalają na umieszczenie w nim nowego przewodu spalinowego.

Jeśli decyzja będzie pozytywna, spaliny zostaną usunięte nowym przewodem powyżej dachu budynku, a pozostała wolna przestrzeń kanału posłuży do zasysania powietrza do spalania. Komin i umieszczony w nim przewód spalinowy w dolnej części zostanie połączony z kotłem przy pomocy przewodu dwupłaszczowego 80/125 mm lub 60/100 mm.

Kolejną ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest zabezpieczenie nowego kotła przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z dawnej instalacji. W tym przypadku powinno się dokonać płukania instalacji, wyposażyć ją w odpowiedni filtr, a po kolejnym napełnieniu dodać preparat zapobiegający korozji i osadom.

Cena a sprawność kotła kondensacyjnego

Cena jednego kotła kondensacyjnego wraz z zasobnikiem ciepłej wody, waha się od 3 tys. zł do ponad 10 tys. zł w zależności od mocy i pełnionych funkcji. Jednak należy pamiętać, że musimy mieć dostęp do gazu w przypadku kotłów kondensacyjnych, zasilanych gazem. Można też zainwestować w zbiornik gazu, ale to dodatkowa inwestycja na poziomie ponad 10 tys. zł.

Wyróżniamy kotły jednofunkcyjne, służące tylko do podłączenia do c.o. lub te 2-funkcyjne, które dodatkowo podgrzewają wodę użytkową. Dobrej jakości kocioł kondensacyjny na gaz jest w stanie wyprodukować 1 kWh przy koszcie ok. 0,25 zł. Oznacza to, że za ogrzewanie zapłacimy rocznie ok. 3.250 zł przyjmując, że rocznie nasz dom zużywa ok. 13.000 kWh.

Z kolei, jeżeli chodzi o olej opałowy to średnia cena za litr tego paliwa wynosi ok. 3,20 zł, ogrzewanie domu o powierzchni 150 m2 wyniesie nas rocznie ponad 6.400 zł (przy zużyciu ok. 2000 litrów na rok). Oczywiście koszt ten zależy od cen paliw, w tym wypadku gazu lub oleju i długości sezonu grzewczego.