Nowy system rozliczeń prosumentów może wejść w życie już od 1 stycznia lub w trakcie 2022 r. Tak poinformował Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE. 

Co ważniejsze potwierdził on, że nie będzie zapowiadanego wcześniej przejściowego systemu net meteringu (przewidywanego wówczas na lata 2022-2023). Rozwiązanie to zostało zatwierdzone również przez autorów inicjatywy poselskiej, w tym panią poseł Jadwigę Emilewicz i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Na jakich zasadach zostanie zmieniony system rozliczeń nowo podłączonych instalacji fotowoltaicznych od 2022 r.?

3-krotnie więcej zapłacą właściciele nowo podłączonych instalacji fotowoltaicznych za zakup energii 

Pierwotne założenia nowego systemu sprzedaży energii (net-billing)
Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt. 18a ustawy Prawo energetyczne, średnia cena zakupu energii za 1 MWh określana by była stawką za poprzedni kwartał i publikowana przez prezesa URE na stronie ure.gov.pl. Obecnie stawka za I kwartał 2021 r. wynosi 243,71 zł (za II kwartał nie została jeszcze opublikowana).

Po tej stawce prosumenci musieliby sprzedawać nadwyżkę wyprodukowanej energii. Jej zakup z kolei w okresie niedoboru, w przypadku gdy cena za 1 MWh wynosiłaby tyle, co w 2020 r., byłby nawet 2,5-krotnie wyższy.

Mając jednak na uwadze, że operatorzy są w trakcie składania wniosków o podwyżkę taryf, w tym Enea ujawniła, że zawnioskowała o 40%-owy wzrost, w przypadku, gdyby prezes URE zatwierdził propozycję, cena za 1 MWh za 2021 r. wynosiłaby 752,36 zł.

Tym samym, energię w czasie jej niedoboru (właściciele nowo podłączonych instalacji fotowoltaicznych) będziemy musieli kupować nawet po 3-krotnie wyższej cenie niż po cenie sprzedaży nadwyżki wyprodukowanego prądu.

Na jakich nowych zasadach będą rozliczani nowi właściciele przydomowej fotowoltaiki?

Porównanie systemu rozliczeń właścicieli instalacji fotowoltaicznych przed i po zniesieniu systemu opustów. Źródło: Sunday Polska
Porównanie systemu rozliczeń właścicieli instalacji fotowoltaicznych przed i po zniesieniu systemu opustów. Źródło: Sunday Polska

Przede wszystkim, w porównaniu do poprzednich założeń, obecne przewidują rozliczenia według ceny z dnia bieżącego – dla prosumentów aktywnych. Te usługi mają świadczyć wprowadzeni na rynek energetyczny nowi uczestnicy – tzw. agregatorzy, którzy odpowiadać mają za skup nadwyżek, ich magazynowanie oraz dystrybuowanie ich w taki sposób, aby zapewnić stabilność polskiego systemu elektroenergetycznego. Mają również świadczyć usługę pośrednictwa między prosumentami a spółkami energetycznymi.

Co z właścicielami, którzy mają już podłączoną instalację fotowoltaiczną?

Według informacji podanych w wywiadzie przeprowadzonym z Ireneuszem Zyską przez Dziennik Gazety Prawnej z dnia 23.09.2021 r., a także informacji mediowych podanych w czerwcu br., prosumenci, którzy posiadają już instalację fotowoltaiczną i korzystają z obecnego systemu opustów, będą mieć gwarancję rozliczeń w tym systemie przez kolejnych 15 lat od momentu uruchomienia instalacji, czyli podłączenia do sieci.

Jak do tej pory, system opustów polega na rozliczeniu 1:0,7 i 1:0,8 – w zależności od wielkości instalacji. Oznacza to, że w przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW, prosument ma możliwość bezpłatnego pobrania przez najbliższy rok z sieci 80% wartości nadwyżki, którą wyprodukowała jego instalacja i oddała do sieci. W przypadku instalacji powyżej 10 kW, jest to 70%.

Jakie dofinansowania z programu „Mój Prąd 4.0”?

Jak podaje Gram w Zielone, kolejna, czwarta edycja programu „Mój Prąd” planowana jest na I kwartał 2022 r. O kontunuowaniu programu zapewniali przedstawiciele Funduszu.

Informowali także o tym, co kolejna edycja będzie obejmować. Zyska, w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, wymienia, że finansowe wsparcie będzie przeznaczone dla prosumentów inwestujących, poza fotowoltaiką, w magazyny energii i ciepła, ładowarki do samochodów elektrycznych czy systemu zarządzania energią. I właśnie temu programowi ma towarzyszyć nowy system rozliczania – sprzedażowy (lub, w slangu energetycznym, net-billing).

Kiedy zacznie obowiązywać nowy system rozliczeń fotowoltaiki?

Obowiązywanie nowego systemu rozliczeń prosumentów zależy od przebiegu procesu legislacyjnego. Ireneusz Zyska informował w wywiadzie, że jeśli zakończy się on wejściem ustawy w życie w tym roku, system zmieni się 1 stycznia lub w trakcie 2022 r.

To oznacza, i również zostało potwierdzone przez sekretarza stanu w wywiadzie, że nie będzie zapowiadanego wcześniej przejściowego systemu net meteringu (przewidywanego wówczas na lata 2022-2023). Rozwiązanie to zostało zatwierdzone również przez autorów inicjatywy poselskiej, w tym panią poseł Jadwigę Emilewicz i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.