NFOŚiGW oraz MKiŚ zatwierdziły stosowne zmiany w Programie Priorytetowym „Mój Prąd” Część 2) Mój Prąd na lata 2019 – 2020, które pozwalają na wypłatę dofinansowania do projektów instalacji fotowoltaicznych umieszczonych na listach rezerwowych w Mój Prąd 2.0.

W tym celu NFOŚiGW będzie wysyłał komunikaty informujące o zmianie źródła finansowania zgodnie z art. 401c ust. 5 pkt 3 i art. 400k ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 poz. 1219, z późn. zm.) wniosek może uzyskać dofinansowanie ze środków zgromadzonych na zobowiązaniu wieloletnim „OZE i efektywność energetyczna”.

Ze względu na fakt, że procedura obejmie 15 tys. wniosków, które obecnie są umieszczone na listach rezerwowych wypłata dotacji będzie odbywała się sukcesywnie zgodnie z zatwierdzonymi zmianami do regulaminu (patrz załącznik nr 3 https://mojprad.gov.pl/images/zalacznik-nr-3_do-ii-regulaminu-naboru-wnioskow_projekty_rezerwowe.pdf) oraz kolejnością na poszczególnych listach rezerwowych. NFOŚiGW przewiduje, że wypłaty dla dotychczas zatwierdzonych list rezerwowych rozpoczną się w drugiej połowie listopada i potrwają 4-6 tygodni.