Nie jesteśmy jednoznacznie określić, jaki ostateczny kształt będzie miał system rozliczeń nieskonsumowanej energii fotowoltaicznej, którą magazynujemy do sieci.  

Czy będzie nas obowiązywało rozwiązanie tymczasowe zaproponowane przez Jadwigę Emilewicz, czyli mechanizm opustu 1:1 z poniesieniem przez prosumenta kosztów dystrybucji prądu?

Czy może właściciele i nowych instalacji fotowoltaicznych będą zmuszeni do odsprzedawania nieskonsumowanego prądu   po średniej cenie energii z rynku hurtowego z minionego kwartału, aby później zakupić ją znowu zakupić?

Czy to definitywny koniec obecnego systemu opustów?

Powyższą zmianę dla prosumenckich przydomowych instalacji fotowoltaicznych, które zostaną uruchomione od początku 2022 roku zakłada projekt nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o OZE.

Warto mieć na uwadze że zmiany w aktualnej ustawie OZE nie obejmą właścicieli już podłączonych instalacji fotowoltaicznych do sieci energetycznej i już korzystają z obecnego systemu opustów.

Zgodnie z art. 4. ust 1 ustawy o OZE, sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

  • większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,7;
  • nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

Po roku sprzedawca energii zobowiązany jest wykonać rozliczenie energii oddanej  do sieci oraz pobranej. Za każdą 1 kWh energii elektrycznej wyprodukowanej i oddanej do sieci energetycznej, możemy odebrać 0,8 kWh (dla instalacji do 10 kWp) oraz odpowiednio 0,7 kWh (dla instalacji od 10 kWp do 50 kWp).

Różnica w ilości energii wprowadzonej i odebranej to koszt magazynowania energii przez energetykę, którym oczywiście my jesteśmy obciążeni. 

Ustawa gwarantuje korzystanie z obecnego systemu przez 15 lat od podłączenia instalacji.

Jak będzie rozliczany niewykorzystany prąd z fotowoltaiki?

Według nowych zasad prosument będzie sprzedawał niewykorzystaną energię na rynku. Jak to będzie wyglądać to najprawdopodobniej w praktyce po 2022 roku?

Nowy prosument nadwyżkę sprzeda po średniej cenie energii
w poprzednim kwartale, brakującą energię będzie musiał kupić po aktualnej cenie.

Dla porównania za czwarty kwartał 2020 roku cena wyniosła
0,26 zł/kWh, obecnie cena energii wraz z kosztem dystrybucji wynosi
około 0,67 zł/kWh. Czyli dzisiaj dołożyłby on ok. 0,41 zł za każdy zakupioną KWh jednostkę.

Jednak na horyzoncie rynku fotowoltaicznego pojawiają się nowe usługi i nowe możliwości dla przyszłych właścicieli instalacji fotowoltaicznych.

Korzystniejszy system bilansowania 1:1 już w ofercie firm

Istnieje też możliwość wybrania firmy, która będzie gwarantowała korzystny system bilansowania energii niż ten, który zostanie wprowadzony po 1 stycznia 2022 r, a nawet obecnie obowiązujący system opustów.

Już pojawiają się oferty rozliczania nieskonsumowanego prądu z fotowoltaiki po bardziej atrakcyjnych cenach niż te oferowane w proponowanych przez Rząd zmianach w systemie opustów. 

Columbus Energy już w lutym br. wprowadził usługę „Prąd jak powietrze” dla swoich klientów. Osoby korzystające z te usługi mogą odbierać 100% wcześniej zmagazynowanej energii zamiast 80 lub 70%, jednak na ograniczonych warunkach. W pierwszym etapie, odbiór 100% energii w ramach usługi „Prąd jak powietrze” może odbyć się tylko w okienkach czasowych 2 taryfy energetycznej G12w. Co to oznacza?  

W pierwszym etapie, odbiór 100% energii w ramach usługi "Prąd jak powietrze" może odbyć się tylko w okienkach czasowych 2 taryfy energetycznej G12w. Co to oznacza? W praktyce użytkownicy tej usługi będą mogli odbierać w 100% energię z fotowoltaiki godzinach 13:00-15:00 oraz 22:00-6:00.

W kolejnym etapie, Columbus Energy zrezygnuje z bilansowania energii 1:1 w taryfie G12w i zdejmie całkowicie ograniczenia czasowe, gdyż duża ilość skumulowanej energii słonecznej odpowiednio zarządzana i sprzedawana ma zapewnić nawet zysk firmie. 

Usługa ta będzie dostępna tylko i wyłącznie dla klientów firmy Columbus Energy.

Z kolei firma Edison Energia poszła o krok dalej i jako pierwsza na rynku pozwoli właścicielom mikroinstalacji fotowoltaicznych na realne wykorzystanie 100% energii wyprodukowanej w instalacjach w ramach Energia 365. Elementem wyróżniającym jest obowiązywanie oferty we wszystkich taryfach, przez 24 godziny na dobę oraz możliwość wskazania Dodatkowego Punktu Poboru Energii (DPPE).

- We współpracy z Fortum zapewnimy klientom najkorzystniejszą formę bilansowania energii na rynku. Wyróżnia nas możliwość odbioru 100% oddanej do sieci energii, bez względu na taryfę, godzinę czy inne zmienne. Jednocześnie nasi klienci mogą wskazać dodatkowy punkt poboru energii elektrycznej, w którym będą mogli wykorzystać nadwyżki energii. Wierzymy, że dzięki Energia 365 zyskamy wielu nowych klientów, którzy docenią szybki zwrot z inwestycji w fotowoltaikę – komentuje Kamil Sankowski, członek zarządu ds. sprzedaży i współzałożyciel Edison Energia.

Należy pamiętać że oferta „Energia 365” jest tylko dla klientów Edison Energi. Klienci będą mieli 12 miesięcy na wykorzystanie zmagazynowanej energii, a w Dodatkowym Punkcie Poboru Energii przez kolejne 12 miesięcy.

Warto dodać że ramach tej oferty klienci zyskują gwarancję ceny tylko na okres promocji oraz umowę na czas nieokreślony.

Jak widać zaczyna pojawiać się coraz więcej usług i produktów od dystrybutorów energii elektrycznej i producentów, które mogą zniwelować spadek opłacalności inwestycji w fotowoltaikę (wydłużenie czasu zwrotu inwestycji) z powodu zmiany Prawa energetycznego i likwidacji systemu opustów.