Głównym celem programu „Moje Ciepło” jest wsparcie w Polsce rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła w domach jednorodzinnych.

Jaką dopłatę uzyskasz do pompy ciepła?

Dopłaty mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, a przez to program będzie komplementarny wobec programu „Czyste Powietrze”.

Formą wsparcia udzielanego przez NFOŚiGW będzie dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła.

Maksymalne dofinansowanie do jednej instalacji wyniesie 21 tys. zł w przypadku pomp gruntowych oraz 7 tys. zł w przypadku pomp powietrznych, a budżet całego programu to 600 mln zł pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego. 

Wątpliwości jednak budzą wymagania dotyczące podwyższonych standardów energetycznych budynków. Jak te standardy będą sprawdzane i weryfikowane przez urzędników? Co to znaczy nowy dom według ministerstwa? Czy dotacją będą objęte pompy już zakupione i zamontowane w "nowych" domach

Poniżej odpowiedzi przesłane prosto od ekspertów z wydziału Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czy pompy ciepła zamontowane w 2021 r. będą objęte dotacją z  "Moje Ciepło"?

W programie „Moje Ciepło” będzie można zrefundować koszty kwalifikowane poniesione od 01.01.2021 r.

Jakie wymagania będzie musiał spełnić dom, co do charakterystyki energetycznej budynku?

W pierwszym roku funkcjonowania Programu (przejściowym) zastosowany zostanie wymóg minimum 63 kWh/m2*rok dla budynku, natomiast w kolejnych latach EP ma wynosić minimum 55 kWh/m2*rok dla budynku.

Jaki trzeba będzie przedstawić dokument który będzie udowadniał niskie zużycie energii w domu?

Szczegóły programu są w tej chwili opracowywane i na to pytanie będziemy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć po przygotowaniu dokumentacji konkursu i jej pełnym uzgodnieniu.

Kiedy będzie można ubiegać się o dotacje z programu Moje Ciepło?

Ogłoszenie i rozpoczęcie pierwszego naboru w programie „Moje Ciepło” powinno nastąpić w I lub II kwartale 2022 r. Warto podkreślić, że wspólnie z planowaną kolejną edycję niezwykle popularnego programu „Mój Prąd” programy te będą stanowiły flagową inicjatywę Funduszu przeznaczoną na kompleksowe wsparcie osób indywidualnych (prosumentów).