Pomimo, że "ekogroszek" musi spełniać szereg restrykcji i zachować odpowiednie parametry związane z emisyjnością pyłów, tlenku węgla oraz tlenku azotu to jest produkowany na bazie węgla kamiennego lub brunatnego. Oznacza to że kotły ekologiczne klasy 5 spełniające najbardziej wyśrubowane normy zawarte w ekoprojekcie (ecodesign) są zasilane paliwami produkowanymi na bazie węgla.

Czy oznacza to że osoby, które zakupią i zamontują ekologiczne kotły na "ekogroszek" nie mogą ubiegać się o dotację z programu "Czyste Powietrze"?

 Zapytaliśmy o to ekspertów z departamentu NFOŚiGW.

Kotły na "ekgroszek poza dofinansowaniem "Czyste Powietrze"

Eksperci jednoznacznie potwierdzili że kotły na "ekogroszek" są zasilane paliwem produkowanym na bazie węgla, więc nie są objęte dofinansowaniem od początku stycznia 2022 r.:

"W świetle zapisów programu „Czyste Powietrze” obowiązujących od dnia 1 lipca 2021 r., uzyskanie dotacji na zakup i montaż kotła na węgiel było możliwe pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r.

Chcesz sfinansować nieruchomość rolną? Nie czekaj, sprawdź jak!

Od 1 stycznia 2022 r. zakup i montaż kotłów na węgiel jest kosztem niekwalifikowanym w programie „Czyste Powietrze”. Przy czym pod pojęciem „kotły na węgiel” rozumiemy wszystkie kotły zasilane węglem, głównie kamiennym, również w formie tzw. „ekogroszku”. Zaznaczyć należy, że wnioskując o dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze”, można wybrać jedno z wielu ekologicznych źródeł ciepła kwalifikujących się do dofinansowania w ramach programu."

Jak sprawdzić czy kocioł jest objęty dotacją programu "Czyste Powietrze"?

Jeżeli nie jesteś pewien czy wybrane przez ciebie urządzenie grzewcze jest objęte dofinansowaniem z progami "Czyste Powietrze" 2022 możesz to szybko sprawdzić przed zakupem.

Wystarczy sprawdzić listę zielonych urządzeń i materiałów (tzw. listę ZUM) wchodząc na stronę adresem: https://lista-zum.ios.edu.pl/#