• Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację CEEB należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
 • Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację CEEB należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.
 • Jeżeli właściciel budynku nie złożył deklaracji CEEB w wyznaczonym terminie (zanim samorząd poweźmie o tym informację) to jest szansa na uniknięcie kary, pod warunkiem że prześle wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości oraz powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.  "kopciuchów", czyli nieekologicznych pieców i kotłów na węgiel, drewno i inne paliwa stałe.

Kiedy właściciele domów oraz mieszkań w blokach  mają obowiązek złożenia deklaracji CEEB

Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego mowa tu o właścicielach domów ale też i zarządcach większych  budynków mieszalnych, w których jest zamontowana urządzenie będące źródłem ciepła lub spalania paliw do 1 MW. 

Złożeniem deklaracji nie muszą martwić się właściciele mieszkań, gdyż należy to do obowiązków zarządcy konkretnej nieruchomości, wskazując wspólne źródła ciepła funkcjonujące w jej ramach.

Od tej zasady można wyróżnić dwa wyjątki. Jeżeli budynek (także wielorodzinny) ma kilku właścicieli i nie ma zarządcy to deklarację powinien złożyć jeden z właścicieli w imieniu wszystkich pozostałych. 

Chcesz sfinansować nieruchomość rolną? Nie czekaj, sprawdź jak!

Jeżeli w mieszkaniu np. w bloku mieszkalnym jest oddzielne indywidualne źródło ciepła, np. piec, kominek, bojler elektryczny, koza to wtedy właściciel mieszkania powinien złożyć deklarację samodzielnie.

Jakie domowe instalacje grzewcze trzeba zgłosić do CEEB?

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła:

 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy;
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem;
 • kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa;
 • kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy;
 • kocioł olejowy,
 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Także kominki rekreacje czy dekoracyjne używane tylko okazjonalnie
mamy obowiązek zgłosić  do CEEB, zaznaczając że są one eksploatowane, nie zaznaczamy natomiast jaką pełnią funkcję.

Doprecyzowano przez co należy rozumieć paliwa stałe w instalacji grzewczej. Chodzi o piece, kotły zasilane:

 • węglem,
 • drewnem,
 • pelletem lub innym rodzajem biomasy.

Do kiedy mija termin na złożenie deklaracji do CEEB?

Na zgłoszenie źródła ciepła, które było kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca br. właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mieli aż 12 miesięcy, jednak nie później niż do końca 30 czerwca br.

Natomiast jeżeli źródło ciepła w postaci pompy ciepła czy kominka lub kotła itd. zostało uruchomione po 1 lipca br. to termin złożenia deklaracji ulega znaczącemu skróceniu i mamy na to tylko 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Jeżeli właściciel budynku nie złożył deklaracji CEEB w wyznaczonym terminie (zanim samorząd poweźmie o tym informację) to jest szansa na uniknięcie kary, pod warunkiem że prześle wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu.

Urzędnik, który otrzymał deklarację w wersji papierowej wprowadza ją do systemu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia jej przez obywatela – w przypadku zgłoszenia źródeł ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca.

Deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca br. urzędnik ma obowiązek wprowadzić do systemu w terminie 30 dni.

Jakie kary grożą za niezłożenie deklaracji CEEB w wyznaczonym terminie?

Zgodnie z informacjami podanymi przez GUNB za brak złożenia deklaracji CEEB będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Jeżeli właściciel nie złoży deklaracji a samorząd poweźmie o tym informację to przepisy zakładają, że za takie wykroczenie grozi mu mandat, a gdy sprawa trafi do sądu to nawet i kara grzywny od 20 zł do 5 tys. zł.