Michał Skorupa, prezes zarządu Foton Technik weźmie udział w naszym panelu dyskusyjnym  "Zmiany w systemie opustów wywrócą polski rynek fotowoltaiczny?", który odbędzie się 3 listopada br. podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie.

W trakcie NWwR 2021 zastanowimy się i wspólnie z Michałem Skorupą, prezesem Foton Technik czy po odejściu od systemu opustów bardziej opłacalna będzie dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę? 

Dzierżawić czy nie dzierżawić grunty rolne pod fotowoltaikę?

 - Jak zawsze: to zależy. Wybór rodzaju inwestycji powinien uwzględniać cele właściciela gruntu, jego możliwości inwestycyjne, czas, który musi poświęcić na obsługę farmy fotowoltaicznej itp. Własna farma fotowoltaiczna oznacza poniesienie znacznych kosztów na wstępie i samodzielną obsługę paneli, serwisowanie, mycie, przyszłą utylizację paneli itp. W zamian właściciel może liczyć na większe zyski z inwestycji. W modelu dzierżawy dostaje stałą rentę za grunt, nie ponosi kosztów inwestycyjnych, a po powstaniu farmy nie zajmuje się nią. Dzierżawa gruntów rolnych pod fotowoltaikę staje się coraz popularniejszym tematem na wsi. Nie brakuje ogłoszeń firm i pośredników poszukujących ziemi. Rosną oferowane stawki za dzierżawę gruntu. W 2020 roku za hektar oferowano co najmniej 7 tys. zł za 12 miesięcy. Teraz dominują już stawki 12 tys. zł za hektar. Przyszłe zyski zależą przede wszystkim od zapisów umowy z dzierżawcą – inwestorem - zauważa Prezes Foton Technik.

Michał Skorupa, prezes Zarządu FOTON Technik, Grupa E.ON & innogy Polska. Foto. PTW
Michał Skorupa, prezes Zarządu FOTON Technik, Grupa E.ON & innogy Polska. Foto. PTW

Co powinno znaleźć się w umowie dzierżawy gruntów pod fotowoltaikę?

- Istotna tu jest nie tylko wysokość opłaty za dzierżawiony grunt, ale szereg innych zmiennych, jak zawsze w przypadku umów długoterminowych. Opłacalność dzierżawy zależy m.in. od tego, jak umowa zabezpiecza interesy właściciela gruntu: która ze stron ponosi koszty podatków, ubezpieczenia i innych opłat związanych z utrzymaniem gruntu, warunki wypowiedzenia umowy w przypadku braku płatności, warunki cesji praw umowy przez dzierżawcę - dodaje Prezes Foton Technik. - W przypadku tak długiego terminu obowiązywania umowy (zwykle 20 lat i więcej) ważne są też warunki waloryzacji czynszu, tak aby w przyszłości uniknąć ryzyka inflacji i innych czynników działających na niekorzyść właściciela. W umowie powinien znaleźć się też zapis, która strona po wygaśnięciu umowy odpowiada za demontaż i utylizację paneli czy też rekultywację gruntu, bo to z pewnością będą wysokie koszty. Rolnik powinien też zastanowić się nad korzystnymi dla niego warunkami w przypadku sprzedaży ziemi, a także zabezpieczyć interesy spadkobierców w przypadku gdy dzierżawiona ziemia będzie częścią masy spadkowej - podsumowuje Michał Skorupa.

O Narodowych Wyzwaniach w Rolnictwie 2021

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie to bez wątpienia jeden z najważniejszych branżowych eventów, który wpisał się już na stałe do rolniczego kalendarza. Formuła spotkań rolników zaproponowana przez „Farmera” i jego wydawcę Grupę PTWP cieszy się ich dużym zaufaniem, bo wiedza potrzebna do podejmowania przez nich decyzji produkcyjnych jest pozyskiwana właśnie na tym evencie.

Sprawdź pełną agendę wydarzenia - NWwR 2021.

Nie czekaj! zarejestruj się już dziś!