W ramach programu Mój Prąd 3.0 zaszła jedna najistotniejsza zmiana. Od 1 lipca br. można otrzymać dotację do 3 tys. zł (w poprzednich edycjach było to 5 tys. zł) dla instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kWp do 10 kWp.

W tegorocznej edycji Mój Program 3.0 budżet pozwoli tylko na dofinansowanie maksymalnie 187 tys. wnioskodawców, a już ponad 100 tys. wniosków zostało złożonych.

Dziennie potrafi wpływać nawet po 3 tys. e-wniosków. Należy więc pamiętać, że procedowanie prawidłowo złożonego wniosku wydłużyło się do 6-7 miesięcy.

Jeżeli utrzyma się takie tempo składania e-wniosków o dotację z programu Mój Prąd 3.0 to budżet może wyczerpać się już we wrześniu br.

Czy masz szansę otrzymać dotację Mój Prąd?

Jak podkreślają eksperci Columbus Energy, do dotacji kwalifikują się więc instalacje zakończone po 31 stycznia 2020 r. Przewidziany budżet programu Mój Prąd 3.0 (obecnie 534 mln zł, poprzednio 1,1 mld zł) sugeruje, że dofinansowanie najprawdopodobniej dostaną prosumenci, którzy zdążą uruchomić instalację fotowoltaiczną nie później niż w sierpniu bieżącego roku.

Jakie obowiązki musi spełnić wnioskodawca o Mój Prąd?

Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Jak zauważają eksperci Columbus Energy , ma on obowiązek niezwłocznego umieszczenia w widocznym miejscu – informacji w formie trwałej tablicy wraz z odpowiednimi logotypami, wykonanej we własnym zakresie, o treści: Inwestycja proekologiczna wsparta w programie Mój Prąd.

Czy program Mój Prąd można łączyć z innymi dotacjami i ulgą podatkową?

Eksperci Columbus Energy jasno określają że dofinansowanie z programu Mój Prąd można łączyć jedynie z ulgą termomodernizacyjną.

Na jakie jeszcze wsparcie do fotowoltaiki możesz liczyć w 2021?

W 2021 roku zainteresowani inwestycją w odnawialne źródła energii będą mogli liczyć m.in. na wsparcie z programu "Czyste Powietrze", nowej edycji programu "Mój Prąd" oraz ulgi termomodernizacyjnej.

Jak wybrać wykonawcę instalacji fotowoltaicznej  by nie stracić?

Jak wybrać wykonawcę by nie stracić? Zgodnie z informacjami podanymi przez ekspertów Columbus Energy fotowoltaika to system, który mają działać przez dziesiątki lat. Warto więc wybrać firmę, która ma w tej kwestii doświadczenie.

Najważniejsze elementy na które należy zwrócić uwagę to:

  • Cena - powinna zapewniać adekwatną jakość, widoczną w technologii, kompleksowości, bezpieczeństwie.
  • Kompleksowość obsługi - obejmuje cały proces sprzedaży, ale i długą opiekę posprzedażową. Kompleksowa obsługa to oszczędność czasu i spokój na lata.
  • Gwarancję - to ona zapewnia bezpieczeństwo inwestycji i systemu. Instalacje OZE jak np. fotowoltaika działa efektywnie przez ponad 30 lat, dlatego długa gwarancja to podstawa opłacalności systemu.
  • Bezpieczeństwo systemu - zastosowanie certyfikowanych, sprawdzonych komponentów, oraz standard montażowy dają gwarancję bezpiecznej instalacji.