• Z programu Moje Ciepło będzie można otrzymać do 7 tys. zł (powietrzne pompy ciepła) oraz  do 21 tys. zł (pompy gruntowe i wodne) na ich zakup oraz montaż.
  • Posiadanie kominka przeznaczonego jedynie na cele rekreacyjne nie jest warunkiem wykluczającym przyznanie dofinansowania Moje Ciepło,
  • Kominki z jakimkolwiek rozprowadzeniem ciepła (mechanicznym lub grawitacyjnym), kominki z płaszczem wodnym - stanowią źródło ciepła i wykluczają z możliwości otrzymania dotacji na pompę ciepła w ramach programu Moje Ciepło.
  • Dotacją z programu Moje Ciepło mogą być tylko i wyłącznie przeznaczone na zakup i montaż pompy ciepła.

 

Program Moje Ciepło z budżetem 600 mln zł ruszy na przełomie kwietnia i maja br. Dotacje będzie przyznawał  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Właściciele nowych domów będą mogli ubiegać o dofinansowanie nie tylko powietrznych pomp ciepła, ale również gruntowych i wodnych, przeznaczonych zarówno do samego ogrzewania, jak i w połączeniu z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.

Jednak, aby uzyskać dotację na pompę ciepła  trzeba będzie spełnić konkretne wymagania.

Dotacja na pompę ciepła tylko do nowego i energooszczędnego domu

Program Moje Ciepło jest skierowany głównie do właścicieli nowych budynków, w których złożono już powiadomienie o zakończeniu budowy. Na wsparcie mogą liczyć właściciele domów którzy zakończyli ich budowę po 31 grudnia  2020 r.

Kolejnym, ważnym wymogiem, mogącym zawarzyć o przyznaniu dotacji z programu Moje Ciepło jest energooszczędność budynku.

O dotacje na pompę ciepła mogą się ubiegać właściciele domów, których wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (wskaźnik EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody EPH + W nie  przekroczy 63 kWh/m2rok. Warunkiem jest złożenie wniosku w 2022 r., czyli w pierwszym roku działania programu Moje Ciepło.

W następnych latach wskaźnik ten może wynosić maksymalnie 55 kWh/m2rok dla domu. 

Warto dodać, że w obowiązujących Warunkach Technicznych od stycznia 2021 r. dla budynków nowo wznoszonych wskaźnik EP nie może być wyższy niż 70 kWh/m2rok.

Oznacza to że nowo wzniesione domy zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi zużywają za dużo energii na ogrzanie itd.

Właściciele tych domów mogą  poprawić wartość wskaźnika EP i go obniżyć m.in. poprzez poprawę izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku, zastosowanie instalacji fotowoltaicznej bądź montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Czy dotacja Moje Ciepło może być też przeznaczona na inną instalacje grzewczą?

Jak poinformowali nas eksperci z  NFOŚiGW dotacje z programu Moje Ciepło mogą być tylko przeznaczone na zakup i montaż pompy ciepła. Dotacją nie są objęte żadne inne instalacje grzewcze, takie jak kotły, piece czy kominki o funkcji rekreacyjnej.

- Stałoby to w sprzeczności z podstawowymi założeniami programu, jakimi są: ograniczenie niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła; wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii, propagowanie odnawialnych źródeł energii - zapewniła nas eksperta NFOŚiGW.

Domy z kominkami rekreacyjnymi objęte dotacjami Moje Ciepło

 Jednym z kluczowych warunków przyznania dofinansowania w ramach programu Moje Ciepło jest wymóg, aby w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie znajdowało się źródło ciepła na paliwo stałe.

Oznacza to, że właściciele nowych domów, które spełniają wymogi energooszczędne ale posiadają w domu kotły kondensacyjne gazowe czy energooszczędne piece na pellet itd. nie będą mogli skorzystać z dotacji Moje Ciepło

- Posiadanie kominka przeznaczonego jedynie na cele rekreacyjne nie jest zatem warunkiem wykluczającym przyznanie dofinansowania, ale w żadnym przypadku nie jest to element, który będzie mógł zostać dofinansowywany - podkreśla ekspertka NFOŚiGW. - Natomiast kominek z jakimkolwiek rozprowadzeniem ciepła (mechanicznym lub grawitacyjnym), kominek z płaszczem wodnym - stanowią źródło ciepła i wykluczają z możliwości otrzymania dotacji na pompę ciepła w ramach programu „Moje Ciepło" - podsumowała eksperta NFOŚiGW.