Zakaz sprzedaży pojazdów z napędem spalinowym w 2035 roku i rozwój infrastruktury ładowania dla pojazdów elektrycznych – to istotne elementy zaprezentowanego niedawno unijnego pakietu legislacyjnego.

Wchodzące w skład pakietu rozporządzenie ws. paliw alternatywnych (AFIR) zaleca m.in. instalowanie publicznie dostępnych ładowarek, które będą obsługiwały aplikacje V2G (ang. vehicle to grid). To system, w którym energia jest nie tylko pobierana do ładowania pojazdów, ale też oddawana z akumulatorów do sieci energetycznej. 

Potrzebujemy rozwiniętej sieci stacji elektrycznego ładowania

Według ekspertki Eaton, taka dwukierunkowa infrastruktura ładowania, jeśli zostanie szeroko rozpowszechniona, zmniejszy całkowity koszt posiadania samochodów elektrycznych. Złagodzi też obciążenia szczytowe w sieci. Jednak ładowarki V2G muszą być dostępne wszędzie, gdzie ludzie mieszkają, pracują i spędzają czas poza domem.

Dlatego powiązane dyrektywy unijne powinny nakładać obowiązek wdrażania potrzebnej infrastruktury w nowych i istniejących obiektach. Równie ważne jest też sprawiedliwe wynagradzanie właścicieli samochodów i budynków za usługi sieciowe, które świadczą operatorom sieci.

- Projekt rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie paliw alternatywnych (AFIR) zaleca m.in. instalowanie publicznie dostępnych ładowarek, które będą obsługiwały aplikacje V2G (vehicle to grid). To system, w którym energia jest nie tylko pobierana z sieci do ładowania pojazdów, ale też oddawana z akumulatorów do sieci energetycznej. Taka dwukierunkowa infrastruktura ładowania, jeśli zostanie szeroko rozpowszechniona, zmniejszy całkowity koszt posiadania samochodów elektrycznych. Złagodzi też obciążenia szczytowe w sieci energetycznej, co pozwoli obniżyć koszty jej wzmacniania - podkreśla Delphine Clement, dyrektor segmentu budynków komercyjnych w firmie Eaton. -  Jednak aby korzyści systemowe z dwukierunkowego ładowania mogły być w pełni wykorzystane, ładowarki V2G muszą być dostępne we wszystkich miejscach, w których samochody są parkowane na dłuższy czas: tam, gdzie ludzie mieszkają, pracują i spędzają czas poza domem. Dlatego żeby rozwijać technologię również powiązane dyrektywy unijne, takie jak dotycząca charakterystyki energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD), powinny nakładać obowiązek wdrażania potrzebnej infrastruktury w nowych i istniejących obiektach.

Jak podkreśla ekspertka Eaton równie ważne jest też sprawiedliwe wynagradzanie właścicieli samochodów i budynków za usługi sieciowe, które świadczą operatorom sieci. Potrzebne jest rozwijanie otwartych, elastycznych rynków w całej Europie. Wraz z przyspieszającym wciąż wdrażaniem infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych nagląca staje się potrzeba zmiany kodeksów sieciowych, które umożliwią rozwój jednolitego rynku energii.

Sprawdź najnowsze oferty na Giełdzie Rolnej