Warto na samym początku podkreślić, że samo podłączenie instalacji do licznika dwukierunkowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do rozliczania prądu z fotowoltaiki na obecnie korzystnych zasadach. Jeżeli od 1 stycznia 2022 r. zmienią się przepisy Prawa energetycznego oraz nastąpi nowelizacja ustawy o OZE znoszące system opustów to jest coraz mniej czasu na zainwestowanie w fotowoltaikę.

Ile trwa kompletne podłączenie fotowoltaiki do sieci energetycznej?

Sam montaż przydomowej instalacji fotowoltaicznej zajmuje profesjonalnym instalatorom od 1 do 2 dni. Oczywiście musi on być poprzedzony wywiadem, dobrze opracowanym planem oraz szczegółowym projektem instalacji fotowoltaicznej.

Generalnie instalatorzy zazwyczaj najwięcej  czasu przeznaczają na poprawne zamontowanie paneli fotowoltaicznych na dachu oraz podpięcie i sprawdzenie całego systemu. 

Najdłużej trzeba czekać na przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej. Ustawowy czas przyłączenia wynosi do 30 dni. Jednak długość oczekiwania uzależniona jest  od dostawcy energii, a dokładniej jego wewnętrznych procedur. Coraz więcej inwestorów skarży się że termin przyłączenia mimo spełnienia wszystkich formalności potrawie wydłużyć się ponad 30 dni i sięgać nawet kilku miesięcy.

Jak podaje PVGE Fotowoltaika, czy portal Wysokie Napięcie, czas oczekiwania na podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci wynosi

  • Energa – około 16 dni od potwierdzenia kompletnego zgłoszenia
  • Enea – od 14 do 21 dni  od potwierdzenia kompletnego zgłoszenia
  • PGE – PGE Dystrybucja realizuje przyłączenie mikroinstalacji do sieci na podstawie zgłoszenia w terminie 30 dni od potwierdzenia kompletności tego zgłoszenia, przy czym sprawy rozpatrywane są w kolejności składania zgłoszeń. We wskazanym terminie zostanie wymieniony lub przeprogramowany istniejący licznik, który będzie mierzył energię pobraną z sieci i wprowadzoną do sieci OSD.
  • Tauron – nie udziela odpowiedzi, jaki jest średni czas przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci – wg spółki instalacje odbywają się zgodnie z terminami zgłoszeń klientów o gotowości do instalacji.

Jednak czy samo przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci jest równoznaczne że stajemy się prosumentami i jesteśmy objęci dotychczasowymi zasadami rozliczenia prądu?

Czy podłączenie fotowoltaiki to gwarancja 15-letniego systemu opustów?

Obecny system rozliczenia upustów (model 1:0,8) jest bardzo korzystny dla prosumentów. Rozwiązuje on problem związany z magazynowaniem energii z fotowoltaiki i wykorzystanie nadwyżek w okresie jesienno-zimowym,, gdy instalacje produkują mało prądu. 

Niestety, najprawdopodobniej od nowego roku (2022 r.) obecny system ten zostanie zastąpiony sprzedażą nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci po średniej cenie rynkowej.

Dlatego też potencjalni inwestorzy chcący zainwestować w instalację fotowoltaiczną muszą się pospieszyć, żeby podłączyć ją do sieci do końca 2021 r. i tym samym być objętym korzystnym systemem opustów.

Jednak czy samo podłączenie fotowoltaiki do sieci (przez licznik dwukierunkowy) jest jednoznaczne z uzyskaniem 15-letniej gwarancji na korzystne rozliczanie z magazynowania nadwyżek i odbioru prądu? 

Spytaliśmy o to ekspertów z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Oto jaką odpowiedź uzyskaliśmy:

"Podstawą do skorzystania z rozliczenia energii elektrycznej w systemie opustów, jest wytworzenie i wprowadzenie energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej z mikroinstalacji, która przyłączona jest do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, do czasu wejścia w życie nowych przepisów."

 A więc zgodnie z odpowiedzią ekspertów MŚiK samo podłączenie instalacji do dwukierunkowego licznika oraz załatwienie wszystkich formalności z dystrybutorem energii nie są wystarczające aby nasza instalacja została objęta dotychczasowym system opustów.

Warunkiem koniecznym jest więc wyprodukowanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej i przesłanie jej do sieci dystrybutora jeszcze przed wejściem nowych przepisów w życie,

Kolejne wątpliwości, jakie wnoszą już obecni prosumenci mający podłączoną i działającą fotowoltaikę to obawy, że Rząd zmieni prawo oraz zasady obecnego rozliczania wyprodukowanego prądu w ramach obecnego systemy opustów.

Czy po zmianie przepisów utracisz gwarancję 15-letniego systemu opustów?

Wielu obecnych właścicieli instalacji fotowoltaicznych, które podłączyli i produkują prąd, obawiają się, że rządzący nie będą działali zgodnie z prawem i pozbawią ich zagwarantowanych prawem 15-letniego okresu rozliczania prądu na obecnie panujących zasadach.

Co na to odpowiedziało Ministerstwo Klimatu i Środowiska:

"Warto podkreślić, że dotychczasowi prosumenci, jak również Ci, którzy wejdą do systemu przed wejściem w życie nowych przepisów, mają zagwarantowane prawa nabyte. Będą mogli tym samym korzystać z systemu opustów przez 15 lat."

A co z tymi, którzy nie zdążą przyłączyć fotowoltaiki do 31 grudnia 2021 r.?

To, że Rząd zapowiada odejście od systemu opustów od 2022 r. nie jest równoznaczne, że nastąpi to już od 1 stycznia 2022 r. Wszystko zależy od procesu legislacyjnego, czyli od tego jak szybko zmiany prawne zostaną wprowadzone w życie.

Jest duża szansa że nowe przepisy nie będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., jednak jak przyznaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska prace nad nowelizacją Prawa Energetycznego są na zaawansowanym etapie

- Po dokonaniu analizy zebranych uwag w trakcie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych, dotyczących projektu nowych regulacji prosumenckich w projekcie UC74, Ministerstwo Klimatu i Środowiska kończy prace nad optymalnym modelem rozliczeń prosumentów, z uwzględnieniem wymogów prawa UE. Planowany termin wejścia w życie nowych regulacji jest uzależniony od  dalszego procesu legislacyjnego i może ulec przesunięciu - dodaje ekspert z Wydziału Komunikacji Medialnej
Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwo Klimatu i Środowiska. -Jednocześnie informujemy, że w Sejmie toczą się prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o OZE, zawierającym m.in. rozwiązania dla prosumentów (druk sejmowy 1382). Ministerstwo Klimatu i Środowiska bierze w nich udział celem wypracowania spójnych zapisów ustawowych w tym zakresie, jednak o ostatecznym kształcie tego projektu, w tym także w zakresie terminu wejścia w życie, zadecydują posłowie i senatorowie.