Zapowiedź likwidacji systemu opustów pozwalającego na preferencyjne rozliczanie i magazynowanie prądu w sieci wprowadziło zamieszanie i uzasadnione obawy obecnych, jak i przyszłych właścicieli instalacji fotowoltaicznej.

Kiedy wejdą niekorzystne zmiany rozliczania nadwyżek prądu z fotowoltaiki? Czy obejmą one także obecnych właścicieli instalacji fotowoltaicznych objętych preferencyjnym systemem opustów? Wreszcie czy rozbudowa instalacji i zwiększenie jej mocy po wejściu przepisów w 2022 roku będzie jednoznaczne z utratą 15-letniej gwarancji systemu opustów?

Co zmieni się w systemie rozliczeń prosumenckiej fotowoltaiki od 1 kwietnia 2022 r.?

Nowy system rozliczeń zakłada zastąpienie systemu opustów modelem rozliczeń energii, net-billingiem, dla nowych prosumentów wchodzących na rynek w 2022 r.

Aktualizacja:

Zgodnie z nową regulacją, net billing będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. Wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, będą rozliczani na dotychczasowych zasadach - w systemie opustów - przez 15 lat.

- Zakłada on odrębne rozliczenie wartości (a nie ilości) energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci w oparciu o wartość energii ustaloną wg ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN) - podkreślają eksperci z MKiŚ.

Od 1 kwietnia 2022 r. prosumenci będą ponosić opłaty dystrybucyjne, z 15 proc. rabatem na opłatach zmiennych dystrybucyjnych dla energii wprowadzanej do sieci oraz zmagazynowanej tam przez osoby i podmioty niebędące przedsiębiorcami.

Rozliczanie w systemie net billingu będzie się odbywać w okresie 12 miesięcznym.

Każdy właściciel instalacji fotowoltaicznej produkującej prąd po 1 kwietnia 2022 r. będzie miał założony depozyt - ewidencję środków prowadzoną miesięcznie i to właśnie z niego będzie mógł płacić za zużytą energię.

Wartość energii zgromadzonej w depozycie będzie liczona według średniej ceny miesięcznej.

Prosumenci będą zwolnieni z podatku (VAT,  PIT) od energii wprowadzonej do sieci. Jednak przy poborze prądu z sieci będą musieli zapłacić częściowo opłaty dystrybucyjne, opłatę OZE i kogeneracyjną oraz akcyzę i VAT.

Czy zmianami w prawie zostaną objęci obecni właściciele instalacji fotowoltaicznych?

Dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy wejdą do systemu przed 1 kwietnia 2022 r., mają zagwarantowane prawa nabyte.

- Będą mogli korzystać z systemu opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji PV i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh - podkreślają eksperci MKiŚ.

Czy rozbudowa instalacji po 1 kwietnia 2022 r. oznacza utratę systemu opustów?

- W przypadku późniejszej rozbudowy instalacji fotowoltaicznej istniejącej przed wejściem w życie nowych regulacji, obowiązującym dla prosumenta systemem rozliczeń jest system opustów. Określa on formułę, w której ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci, rozliczana jest w stosunku ilościowym 1 do 0,8 lub 1 do 0,7, w zależności od zainstalowanej mocy instalacji - podkreślają eksperci MKiŚ.

Oznacza to że obecni właścicieli instalacji fotowoltaicznych podłączonych przed 1 kwietnia 2022 r., którzy będą je rozbudowywać zwiększając ich moc nie utracą 15-letniej gwarancji rozliczania (w stosunku ilościowym 1 do 0,8 lub 1 do 0,7) nadwyżek prądu na obecnie obowiązujących preferencyjnych warunkach.

Pamiętaj o z głoszeniu rozbudowy fotowoltaiki aby nie płacić kary 1000 zł

 - Dodatkowo, dokonując modyfikacji instalacji fotowoltaicznej, warto pamiętać, że na wytwórcy energii elektrycznej ciąży obowiązek zgłoszenia rozbudowy instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci. Zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, wytwórca (prosument), którego mikroinstalacja jest podłączona do sieci operatora sieci dystrybucyjnej ma obowiązek poinformować operatora o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji w terminie 14 dni od dnia dokonanej zmiany. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą w wysokości 1000 zł (art. 168 pkt 23 w zw. z art. 170 ust. 7 pkt 2 ustawy) - podkreślają eksperci MKiŚ.

Sprawdź pełną agendę wydarzenia - NWwR 2021.

Nie czekaj! zarejestruj się już dziś!