Odpowiednio dobrana pompa ciepła potrafi zapewnić wysoki komfort cieplny i pokryć zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową przez cały rok. Wybierając urządzenie, należy pochylić się nie tylko nad doborem jego mocy, w czym z pewnością pomoże doświadczony instalator, ale także nad dodatkowymi parametrami.

Jedną z kwestii, którą warto przemyśleć, jest wybór między powietrzną pompą ciepła split a monoblok. Aby zrozumieć, czym różnią się te dwa rodzaje urządzeń, trzeba wiedzieć, jak działa powietrzna pompa ciepła. 

Jak powietrzna pompa ciepła wytwarza ciepło?

Powietrzna pompa ciepła jako dolne źródło (czyli środowisko, z którego pozyskiwane jest ciepło) wykorzystuje powietrze atmosferyczne. Zasysane do pompy ciepła powietrze oddaje swoją energię cieplną w wymienniku ciepła (parownik) do czynnika chłodniczego, który w stanie rozprężonym (ciekłym) jest zimny.

Podgrzany powietrzem czynnik paruje (zmienia stan skupienia na gazowy) i następnie trafia do sprężarki, a tam pod wpływem sprężania znacznie rośnie jego ciśnienie i temperatura. Gorący czynnik w stanie sprężonym (gazowym) trafia do wymiennika ciepła (skraplacz) i oddaje swoją energię cieplną do zmagazynowanej w zasobniku wody.

Następnie, po schłodzeniu, czynnik ulega skraplaniu (przechodzi do stanu ciekłego) i trafia do zaworu rozprężnego, gdzie następuje obniżenie jego ciśnienia. Z zaworu rozprężnego czynnik (w stanie ciekłym) kierowany jest do wymiennika ciepła (parownik) i cały cykl się powtarza.

W działaniu pompy ciepła kluczowe znaczenie odgrywają jej elementy: parownik, czynnik chłodniczy i sprężarka. Różnica między pompą ciepła split a monoblok jest w umiejscowieniu tych elementów w urządzeniu.

Pompy ciepła typu monoblok i split - czym się różnią?

Powietrzna pompa ciepła składa się z dwóch jednostek - zewnętrznej i wewnętrznej. Wyjątkiem są urządzenia, które wykorzystują jako dolne źródło powietrze z wewnątrz pomieszczenia i składają się z jednej jednostki - wewnętrznej.

W przypadku pompy ciepła typu split część układu chłodniczego, a konkretnie skraplacz, umieszczona jest w jednostce wewnętrznej. Jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną, w której umieszczone są: parownik, sprężarka i zawór rozprężny, łączą przewody, którymi krąży czynnik chłodniczy.

W pompie typu monoblok cały układ chłodniczy jest hermetyczny i umieszczony w jednostce zewnętrznej. Z jednostką wewnętrzną zawierającą m.in. zasobnik c.w.u. i regulację jest ona połączona jedynie przewodami wodnymi.

Ta niewielka z pozoru różnica w budowie dwóch typów urządzeń jest kluczowa dla sposobu instalacji pompy ciepła i jej późniejszej eksploatacji.

Jakie zalety mają pompy monoblok w porównaniu z pompami split?

Ze względu na swoją budowę powietrzna pompa ciepła typu monoblok jest łatwiejsza w montażu niż pompa typu split. W przypadku tej drugiej wyzwaniem jest montaż instalacji chłodniczej, który musi przeprowadzić instalator posiadający odpowiednie uprawnienia (F-gazowe).

W pompach monoblok układ chłodniczy jest montowany w fabryce, a instalator wykonuje jedynie przyłącza wodne. Instalacja pompy monoblok jest więc mniej obciążona ryzykiem błędów i zwykle również tańsza.

Eksploatacja monoblokowej pompy ciepła jest tańsza niż ma to miejsce w przypadku urządzenia typu split. Ze względu na hermetycznie zamknięty układ chłodniczy nie występuje ryzyko rozszczelnienia instalacji chłodniczej i ewentualnych wycieków, zatem nie ma konieczności wykonywania przeglądów szczelności. Oczywiście okresowe przeglądy gwarancyjne urządzenia nadal są wymagane.

Dlaczego pompy monoblok są mniej popularne?

Część inwestorów rezygnuje z zakupu pomp monoblok ze względu na wyższą cenę niż w przypadku pomp split. Mimo oszczędności na instalacji i późniejszej eksploatacji, koszt początkowy takiego urządzenia jest wyższy.

Przewody wodne, które łączą jednostkę zewnętrzną z wewnętrzną, muszą być także zabezpieczone przed zamarznięciem, do którego mogłoby dojść w przypadku bardzo niskich temperatur. Zabezpieczenie wykonuje się za pomocą przyłączy elastycznych lub stosując medium niezamarzające, np. roztwór glikolu.

Jakie dotacje na pompy ciepła od 2022 r.?

Pompy ciepła monoblok to nowoczesne urządzenia, które warto wziąć pod uwagę, wybierając system grzewczy do nowego domu, ale także przeprowadzając jego modernizację.

Można starać się o dotacje na pompy ciepła w ramach programu “Czyste Powietrze” w przypadku wymiany starego, nieefektywnego urządzenia. Warto dodać, że powietrzne pompy ciepła cieszą się ogromnym zainteresowaniem beneficjentów - zdecydowało się je zainstalować ponad 14% uczestników programu.

Pompa ciepła takie jak Alezio M i Alezio M V200 marki De Dietrich to urządzenia typu monoblok, które znajdują się na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

Dzięki temu przyszli beneficjenci mogą być pewni, że spełniają one określone wymagania stawiane urządzeniom, na które można otrzymać dotację w ramach “Czystego Powietrza”.

Już w 2022 roku w ramach programu “Moje ciepło” będzie można się starać o dotację na zakup i instalację pompy ciepła do domu. Inwestorzy będą mogli uzyskać dofinansowanie do 21 tys. zł w przypadku pomp gruntowych oraz 7 tys. zł w przypadku pomp powietrznych. 

Jednak, aby uzyskać dofinansowanie z "Moje ciepło" budynki będą musiały spełnić jeszcze bardziej restrykcyjne wymagania co do rocznego zużycia energii, niż te które wskazują Warunki Techniczne z 2021 r.

Sprawdź najnowsze oferty na Giełdzie Rolnej!