Leasing może okazać się dla rolnika dogodnym i tańszym sposobem na pozyskanie środków finansowych na inwestycję w fotowoltaikę i nie tylko.

Co ciekawe, może po te narzędzie finansowania sięgnąć nie tylko rolnik rozliczający się na zasadach czynnego VAT-u, ale też i rolnik indywidualny. Jakie rodzaje leasingu są dostępne na rynku  i po który najlepiej sięgnąć rolnikowi?

Jak zauważa Marcin Sobański, ekspert firmy Foton Technik – leasing operacyjny i pożyczka leasingowa to narzędzia o różnej charakterystyce, choć cele dla których z nich korzystamy są podobne.

- Leasing operacyjny jak i pożyczka leasingowa pozwalają pozyskać środki na sfinansowanie wybranej przez klienta inwestycji w dany środek trwały oraz doprowadzić do osiągnięcia określonych korzyści księgowo-podatkowych – precyzuje Marcin Sobański. – Wybór, z którego narzędzia finansowania skorzystać, jest podyktowany odpowiedzią na pytanie – czego oczekuje klient? – dodaje ekspert Foton Technik.

Finansowanie z pożyczki leasingowej i z leasingu operacyjnego - czym się różni?

Warto zwrócić na samym początku uwagę, że przy wyborze pożyczki leasingowej nabywcą na fakturze VAT będzie klient, czyli rolnik inwestujący np. w instalacje fotowoltaiczną. W przypadku, gdy rolnik zdecyduje się na leasing operacyjny to nabywcą na fakturze jest już firma leasingowa, która finansuje inwestycję.

- Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku pożyczki amortyzacja środka trwałego leży w obowiązku klienta, w przypadku leasingu operacyjnego leży po stronie firmy leasingowej – podkreśla Marcin Sobański z Foton Technik. – Prawo podatkowe zezwala w określonych ustawą przypadkach do jednorazowej amortyzacji czyli jednorazowego zaliczenia w koszt uzyskania przychodu – dodaje ekspert.

Jak precyzuje Marcin Sobański, leasing operacyjny powyższej możliwości nie daje rolnikowi, a jego ograniczenia w tym obszarze pozwalają w początkowej fazie finansowania wprowadzić w koszty uzyskania przychodu jedynie opłatę wstępną lecz nie może być ona wyższa niż 45% ceny inwestycji (netto).

- Dopiero w momencie zakończenia inwestycji i uruchomienia umowy leasingu (tzw. uczynnienia umowy) firma leasingowa będzie wystawiać faktury VAT na poszczególne miesięczne raty leasingu które będą stanowić koszt uzyskania przychodu – podkreśla ekspert Foton Technik. - Różnica między jednorazową amortyzacją w przypadku pożyczki, a opłatą wstępną przy leasingu jest taka, że jednorazowej amortyzacji klient będzie mógł dokonać w momencie zakończenia budowy instalacji a opłatę wstępną wprowadzi w koszty uzyskania przychodu w momencie podpisania umowy leasingu nie czekając na zakończenie montażu instalacji – komentuje Marcin Sobański.

Powyższy przykład pokazuje, że wybranie któregoś z tych 2 narzędzi finansowanie jest związane z aktualnymi potrzebami podatkowymi klienta.

Podatek VAT, a leasing operacyjny i pożyczka leasingowa

Jak podkreśla Marcin Sobański powyższy mechanizm obowiązuje przy kwestiach podatkowych VAT np., przy jego zwrocie, co nie pozostaje obojętne na budżet rolnika.

Przy finansowaniu pożyczką, klient Foton Technik otrzyma fakturę VAT na całość inwestycji zaraz po zakończeniu montażu. Faktura ta uprawnia klienta do skierowania do urzędu skarbowego wniosku o zwrot naliczonego podatku VAT.

Przy leasingu operacyjnym, który jest usługą finansową, klient otrzyma fakturę VAT, ale z tytułu opłaty wstępnej, a nie z tytułu zakupu instalacji fotowoltaicznej.

- Jak już wspominałem opłata wstępna nie może przekroczyć 45% ceny netto inwestycji w dany środek trwały. Do kwoty netto opłaty wstępnej firma leasingowa doliczy 23% podatku VAT, o którego zwrot nasz klient będzie mógł się ubiegać  w urzędzie skarbowym  – podkreśla Marcin Sobański, ekspert Foton Technik i dodaje:

- Podatek VAT będzie doliczany również do każdej miesięcznej raty leasingu oraz opłaty końcowej tzw. raty wykupowej. Dla wszystkich opłat związanych z leasingiem operacyjnym podatek VAT również podlega rozliczeniu.

Warto wspomnieć, że minimalny okres leasingu operacyjnego to 4 lata i wynika on z faktu że minimalny okres w którym firma leasingowa może zamortyzować instalację fotowoltaiczną to właśnie 4 lata  a przyczyną jest stawka amortyzacji która dla instalacji fotowoltaicznych wynosi 10%.

Przy pożyczce leasingowej minimalny okres finansowania to 12 miesięcy i nie jest on podyktowany ograniczeniem ze względu na czas amortyzacji ponieważ  przy tej formie finansowania jest to obowiązek klienta.

Dla kogo leasing operacyjny, a dla kogo pożyczka leasingowa?

Leasing operacyjny to narzędzie dla tych przedsiębiorców, którzy wydatki związane z prowadzoną działalnością wliczają w koszt uzyskania przychodu i rozkładają go długim okresie czasu. Zakup środka trwałego nie podlega możliwości uzyskania dotacji np. z programu AgroEnergia, dla której koniecznym jest okazanie się fakturą VAT na zakupiony przedmiot.

- Leasing operacyjny daje możliwość zaliczenia w koszt uzyskania przychodu całej opłaty wstępnej bez konieczności czekania na zakończenie inwestycji czyli dla klienta który potrzebuje kosztu w tym samym okresie rozliczeniowym kiedy rozpoczyna inwestycję – podkreśla Marcin Sobański.

Z kolei pożyczka leasingowa daje rolnikowi możliwość jednorazowego zaliczenia w koszt uzyskania przychodu wartości netto całej inwestycji, ale dopiero w momencie zakończenia inwestycji w przypadku fotowoltaiki będzie to moment zakończenia  montażu instalacji.

- Pożyczka leasingowa pozwala na uzyskanie zwrotu całości podatku VAT, możliwość skorzystania z dotacji np. z programu AgroEnergia oraz w przypadku gospodarstw rolnych ulg podatku rolnym – podkreśla Marcin Sobański. - Ocena transakcji będzie opierała się m.in. na wnioskowanych warunkach finansowych, które klient wybiera przy budowaniu oferty leasingu/pożyczki razem z naszym przedstawicielem handlowym – dodaje ekspert Foton Technik.

Porównanie leasing operacyjny vs Pożyczka leasingowa 

Rodzaj leasingu Najważniejsze zasady
Leasing operacyjny

Okres finansowania: 48-96 m-cy

Opłata wstępna: 0-45%

Rata wykupu w zależności od okresu finansowania:

  • 48 m-cy = ok. 25%
  • 60 m-cy = ok. 15% 
  • 72 m-ce = ok. 5%
  • 84 m-ce i więcej = ok. 1% 

Do każdej z wyżej wymienionych opłat jest naliczany 23% podatek VAT

Pożyczka leasingowa

Okres finansowania: 12-84 m-cy

Opłata wstępna: 0-45%

Brak raty wykupu

Podatek VAT od instalacji może być:

  • płatny z góry przy podpisywaniu umowy pożyczki (opcja dla każdego przedsiębiorcy bez względu na rodzaj prowadzonej działalności);
  • płatny w 3-ciej racie pożyczki (opcja dla gospodarstw rolnych będących płatnikiem VAT);
  • rozłożony proporcjonalnie w całym okresie finansowania (opcja dla gospodarstw rolnych nie będących płatnikiem podatku VAT

Źródło: Foton Technik

Warto nadmienić, iż nie ma ograniczeń kwotowych co do ceny inwestycji przy jej finansowaniu z leasingu operacyjnego jak i pożyczki leasingowej. Jedynym ograniczeniem zdobycia w ten sposób środków finansowych może być zdolność kredytowa klienta ale ta zawsze rozpatrywana jest indywidualnie i zależy od wysokości osiąganych przychodów i dochodu oraz poziomu zobowiązań klienta. Źródło: Foton Technik

Kiedy leasing na inwestycje fotowoltaiczną będzie opłacalny?

Istotnym jest fakt, że inwestycja w fotowoltaikę niesie ze sobą ograniczenie kosztów przedsiębiorstwa co nie jest bez znaczenia przy prognozowaniu wyników finansowych na te lata, które mają być objęte kredytowaniem poprzez leasing czy pożyczkę.

- Kierunek który obraliśmy w Foton Technik to maksymalne wydłużenie okresu finansowania przez co minimalizujemy wysokość raty leasingu/pożyczki. Takie rozwiązanie pozwala wygenerować dodatkowy zysk dla naszego klienta, co przełoży się na zasilenie budżetu jego gospodarstwa -podkreśla Marcin Sobański i dodaje: Taki schemat jest jednym z proponowanych przez nas rozwiązań finansowych - zestawiając ze sobą aktualne obciążenie z tytułu pobieranej energii i tych obciążeń które będziemy ponosić po zamontowaniu instalacji PV razem z kosztem finansowania inwestycji leasingiem lub pożyczką.

Jeśli koszt za energię razem z ratą leasingu/pożyczki będzie mniejszy niż dotychczasowe rachunki za energię to można powiedzieć, że nasz klient  po zakończonej inwestycji w fotowoltaikę rozpocznie generowanie zysku, a uzyskane w ten sposób środki pieniężne może przeznaczyć na cele związane z prowadzeniem działalności rolniczej lub gospodarczej.

-  Oczywiście określenie wysokości takiej kwoty w skali roku, czy w skali całego okresu finansowania wiąże się z każdorazową analizą którą będziemy przeprowadzać indywidualnie dla każdego z naszych klientów – podsumowuje Marcin Sobański, ekspert Foton Technik.