Jak podkreślał Roman Karbowy, przewodniczący grupy roboczej ds. agrofotowoltaiki z PSF gdyby rządzący mieli wolę aby wprowadzić ramy prawne określające stosunek powierzchni, która musi być zachowana przy produkcji rolnej do powierzchni która może być wykorzystana na produkcję prądu z fotowoltaiki to uzyskałyśmy efekt taki, że zaliczając agrofotowoltakię do infrastruktury produkcji rolniczej zmienilibyśmy jak najmniejszą liczbę aktów prawnych. Jednak na razie nie ma woli ze strony rządzących, aby  pchnąć rozwój polskiej agrofotowoltaiki na właściwe tory.

- Trzeba pamiętać, że agrofotowoltaika to nie tylko produkcja prądu i czysty zysk dla właściciela instalacji. Agofotowoltaika niesie korzyści jakościowe które może są trudnozmierzalne, ale przyniosą ogromne korzyści poprawiające produkcję Rolną takie jak: zmniejszona perspiracja, ochrona upraw przed zmianami pogodowymi (susza, burza grad) - zauważył  Roman Karbowy, przewodniczący grupy roboczej ds. agrofotowoltaiki z PSF.

Pamiętajmy, że zmniejszona perspiracja to mniejsze koszt dla rolnika związane z użyciem wody w produkcji rolnej. Wszystko to jest oczywiście uzależnione od rodzaju upraw rolnych - podsumował ekspert podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie 2021