W trakcie sesji pt. „Odnawialne źródła energii – inwestycja w przyszłość” wspólnie z ekspertami zastanawialiśmy się dlaczego inne instalacje OZE, takie jak mikroinstalacje wiatrowe czy małe biogazownie nie rozwijają się w Polsce tak szybko jak fotowoltaika?

Otóż zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa zarządu, EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej, koszt produkcji 1 kWh nie zmniejszył się w przypadku wykorzystywania mikroinstalacji wiatrowych (do 50 kW)i mikrobiogazowni (do 50 kWe)i pozostał na poziomie 70-75 gr/1 kWh. To hamuje m.in. rolników w inwestowanie w nie.

Jak podkreślał Prezes zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej: koszt produkcji energii elektrycznej przy użyciu instalacji fotowoltaicznej już obniżył się do poziomu 30-35 gr/1 kWh i będzie się zmniejszał, dzięki rozwojowi technologii i poprawie efektywności pozyskiwania energii ze słońca.

Planujesz zainwestować w OZE w gospodarstwie rolnym? Zapraszamy do skorzystania z Giełdy Rolnej!