Najnowsza edycja programu Agroenergia ruszy w październiku br. Jak poinformował nas Rzecznik NFOŚiGW nie została jeszcze ustalona dokładnie konkretna data rozpoczęcia programu Agroenergia. 

- W nowej odsłonie programu – który jest już dostępny na naszej stronie internetowej: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/ – wysokość dotacji będzie uzależniona od mocy instalacji, a dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, czyli fotowoltaiki sprzężonej w jeden układ z pompą ciepła lub elektrowni wiatrowej z pompą ciepła, zaplanowaliśmy dodatkowe wsparcie. -  jak podaje Rzecznik  NFOŚiGW - Rozszerzony został również katalog beneficjentów (w poprzedniej wersji programu o dofinansowanie mogli ubiegać się wyłącznie rolnicy indywidualni).

Zmodyfikowany program Agroenergia pozwala więc na pozyskanie środków na zakup i montaż instalacji hybrydowych (łączących 2 różne instalacje OZE: np. pompę ciepła i panele fotowoltaiczne) oraz  akumulatorów wraz z falownikiem umożliwiającą prace instalacji fotowoltaicznej w systemie off- grid (bez konieczności podłączenia do instalacji energetycznej).

Jakie inwestycje OZE można dofinansować z Agroenergia?

Zmodyfikowany program Agroenergia 2020 ma na celu dofinansowanie inwestycji o zainstalowanej mocy: 10-50 kWp, wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii w rolnictwie , a polegających na zakupie i montażu:

  • instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
  • instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy.

W ramach zmodyfikowanego programu Agroenergia możliwe jest też pozyskanie dofinansowania  na zakup akumulatorów wraz z falownikami do gromadzenia energii elektrycznej we własnym magazynie energii.

Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla wyżej wymienionych instalacji. Warunkiem dofinansowania magazynu energii jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych powyżej o mocy zainstalowanej 10-50 kWp

Warto nadmienić, że dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie z Agroenergia?

Zgodnie z wytycznymi programu Agroenergia o dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo.

O dofinansowanie w ramach programu Agroenergia mogą się ubiegać też osoby prawne (spółki prawne, przedsiębiorstwa rolnicze) będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni lub 01.63.Z).

Jakie kwoty dofinansowania można pozyskać?

Warto tylko przypomnieć, że w poprzedniej edycji programu Agroenergia można było ubiegać się o dotację bezzwrotną nawet do 40% kosztów kwalifikowanych.

Jak widzimy na poniższej tabeli w najnowszej zmodyfikowanej edycji Agroenergia można ubiegać się maksymalnie do 20% kosztów kwalifikowanych i to przy założeniu, że moc zainstalowana urządzenia OZE nie przekroczy 30 kWp. Jest więc na razie mniej środków finansowych do podziału na większe inwestycje OZE w gospodarstwach rolnych.

W najnowszej edycji programu Agroenergia można ubiegać się maksymalnie o 20% kosztów kwalifikowanych przy instalacjach o mocy zainstalowanej 10-30 kWp. Źródło: NFOŚiGW
W najnowszej edycji programu Agroenergia można ubiegać się maksymalnie o 20% kosztów kwalifikowanych przy instalacjach o mocy zainstalowanej 10-30 kWp. Źródło: NFOŚiGW

Warto dodać, że przy instalacjach hybrydowych, czyli dla przedsięwzięć łączących np. instalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła lub elektrownię wiatrową wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy zainstalowanej obydwu urządzeń, zgodnie z powyższą tabelą oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Nowy program Agroenergia przewiduje też dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może być większy niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Najważniejsze warunki dofinansowania

Poniżej prezentujemy najważniejsze warunki jakie należy spełnić aby uzyskać dofinansowanie z zmodyfikowanego programu Agroenergia:

  • przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji;
  • urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem;
  • dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, jak np. z programu Mój Prąd.

O programie Agroenergia

Program Agroenergia jest skierowany do rolników indywidualnych oraz przedsiębiorcy działający w branży rolniczej. Jego głównym założeniem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, jaki powodują działania z zakresu rolnictwa.

Dofinansowanie z  programu Agroenergia dotyczy nowych źródeł ciepła oraz energii elektrycznej z uwzględnieniem instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne oraz siłownie wiatrowe.