Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju z 2017 r., każdy sprzedawany dziś nowy piec powinien być kotłem co najmniej piątej klasy. Urządzenia klasy niższej zostały całkowicie wycofane z obrotu.

Wiele gospodarstw domowych wciąż jednak posiada kocioł klasy trzeciej i czwartej lub tzw. piec pozaklasowy. Tych ostatnich jest w Polsce bardzo dużo, ponieważ pierwsze próby klasyfikacji pojawiły się dopiero w 2002 r

Zgodnie z obowiązującą dziś normą PN-EN 303-5 wyróżniamy 3 klasy kotłów: 3, 4 i 5. Kotły czy też niespełniające wymogów piątej klasy, zgodnie z uchwałami antysmogowymi, trzeba będzie wkrótce wymienić. Kiedy należy to zrobić?

Jaka klasa kotła jest najlepsza?

W największym uproszczeniu, im wyższa klasa kotła, tym jego większe zaawansowanie technologiczne i niższa emisja szkodliwych dla środowiska pyłów.

Piąta, najwyższa klasa gwarantuje efektywne działanie pieca, długie utrzymywanie ciepła i oszczędności wynikające z mniejszego zużycia paliwa.
Klasowość kotłów definiuje norma PN-EN 303-5:2012, która wyróżnia:

  • Klasa 3 – najniższa klasa, kocioł charakteryzuje się wysoką emisyjnością, a przez to znacznym negatywnym wpływem na środowisko;
  • Klasa 4 – klasa kotła ze średniowysoką emisyjnością;
  • Klasa 5 – najwyższa klasa, z niską emisyjnością i ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko.

Jak sprawdzić jakiej klasy piec posiadasz?

Jeśli nasz kocioł posiada określoną klasę, informację o tym znajdziemy w instrukcji obsługi producenta oraz na tabliczce znamionowej przytwierdzonej do urządzenia. Jeśli posiadamy kocioł starszy niż 5 lat, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie ma przypisanej klasy.

Warto pamiętać, że „certyfikat bezpieczeństwa ekologicznego” nie oznacza przyporządkowania kotła do żadnej z klas i w takiej sytuacji również mamy do czynienia z urządzeniem pozaklasowym, które w przyszłości będzie trzeba wymienić.

Kiedy trzeba wymienić mój stary piec na kocioł klasy 5.?

Uchwały antysmogowe dla poszczególnych miast i regionów definiują, kiedy właściciele kotłów poniżej piątej klasy powinni je wymienić na nowe.

Zazwyczaj czas, w jakim należy to zrobić, zależy od długości eksploatacji dotychczasowego pieca.

Uchwała antysmogowa np. dla województwa podlaskiego nie została jeszcze opracowana. Jednak dla większości regionów Polski, na wymianę zaplanowano około 5-7 lat.

Poniżej reprezentacyjny przykład dla Rybnika:

Dla kotłów pozaklasowych:

  • Eksploatacja powyżej 10 lat: należy wymienić do 31.12.2021
  • Eksploatacja od 5 do 10 lat: należy wymienić do 31.12.2023
  • Eksploatacja poniżej 5 lat: należy wymienić do 31.12.2025

Dla kotłów 3 i 4 klasy:

  • Należy wymienić do 31.12.2027