• W opinii ekonomisty rozporządzenie resortu klimatu, która zostało opublikowane w poniedziałek, i które obniża wstecznie ceny prądu dla gospodarstw domowych o 12 proc., nie będzie miało wpływu na inflację.
  • Bielski uważa, że obniżkę odczują tylko te gospodarstwa, które przekroczyły ustalone w ubiegłym roku limity zużycia prądu.

Ekonomista banku Santander przypomniał, że w tym roku zostały one ustalone na: 3 000 kWh dla gospodarstw domowych, 3 600 kWh dla osób z niepełnosprawnościami oraz 4 000 kWh dla obiorców z Kartą Dużej Rodziny i rolników. Ponadto od 1 października będą wynosić: 3 000 kWh, 3 600 kWh oraz 4 000 kWh dla obiorców z Kartą Dużej Rodziny i rolników. Według Bielskiego GUS "raczej nie uwzględni obniżki cen prądu w danych inflacyjnych, bo dotyczy ona stosunkowo nielicznej grupy".

Rozmówca dodał, że w dalszej perspektywie obniżka cen prądu, tak jak większość transferów, może utrudniać dalsze skuteczne zwalczanie inflacji.

Obniżka cen energii wyniesie 12 proc.

W nowelizacji rozporządzenia ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną zapisano, że sprzedawcy energii elektrycznej w rozliczeniach za 2023 r. z odbiorcami w gospodarstwach domowych mają obniżyć kwotę należności o 12 proc. iloczynu średniej ceny energii dla taryfy G11 oraz wolumenu 2523 kWh. Opublikowana przez Prezesa URE średnia cena energii w taryfie G11 na 2022 r. wynosi 0,4140 gr za kWh. Maksymalna obniżka należności może więc wynieść 125 zł.

W przypadku spełnienia przed odbiorcę jednego ze wskazanych w projekcie warunków, rozliczenie obniżki ma nastąpić "bez zbędnej zwłoki", nie później niż na ostatniej fakturze w 2023 r. Te warunki to: zmniejszenie o 5 proc. zużycia w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023 r.; potwierdzenie poprawności swoich danych znajdujących się w posiadaniu sprzedawcy prądu; wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną; zgoda na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach świadczonych przez niego; bycie prosumentem, ewentualnie złożenie oświadczenia o tym, że jest się tzw. odbiorcą uprawnionym do zamrożonych cen w ramach wyższego niż podstawowy limitu zużycia.

Jeżeli odbiorca nie spełnia żadnego z powyższych warunków, rozliczenie za 2023 r. ma nastąpić w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 r., nie później jednak niż do dnia 31 marca 2024 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po 7 dniach od ogłoszenia.