W 2022 r. tylko ok. 14 proc. energii wyprodukowanej w krośnieńskiej elektrociepłowni wytworzono z miału węglowego, który, jak zaznaczono w komunikacie, był paliwem szczytowym, wykorzystywanym w okresie bardzo niskich temperatur.

Energia w 86 proc. z biomasy

Energia produkowana w Elektrociepłowni Krosno dystrybuowana jest do ok. 19 tys. krośnian - nie tylko mieszkańców większości budynków wielorodzinnych w mieście, ale także do obiektów handlowo-usługowych oraz placówek kulturalnych i oświatowych.

W 2022 r. krościeńska elektrociepłownia w instalacjach biomasowych wyprodukowała łącznie 237 tys. 391,340 GJ, tj. ok. 86 proc. ogółu energii cieplnej. Natomiast z miału węglowego w ub. roku elektrociepłownia wyprodukowała 38 tys. 697,820 GJ, czyli ok. 14 proc. całej energii cieplnej.

Do produkcji energii cieplnej w 2022 r. Elektrociepłownia Krosno zużyła ponad 34 tys. ton biomasy i ok. 2,6 tys. ton miału węglowego.

Biomasa też zdrożała

Jak wynika z informacji spółki, ponad 530 ton wykorzystanej biomasy pochodziło z własnej produkcji, tj. z gałęzi dostarczonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie.

Spółka zaznaczyła, że w minionym roku producentów i odbiorców ciepła systemowego dotknęły znaczące wzrosty cen paliw. W 2022 r. średnia cena biomasy wzrosła o ok. 155 proc. w porównaniu do cen z roku 2021, a średnia cena miału węglowego - o blisko 93 proc.

Jak podkreślił Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, do którego należy elektrociepłownia, ten drastyczny wzrost cen odczuła również spółka i odbiorcy ciepła.

- W obliczu realnego zagrożenia dostępności paliw, w sezonie grzewczym znacząco zwiększyliśmy zapasy tak, aby zagwarantować ciągłość produkcji energii cieplnej - zapewnił.

Długość sieci obsługiwanej i zarządzanej przez Elektrociepłownię Krosno na koniec roku 2022 wynosiła blisko 36 km.