Z danych GUS opublikowanych w styczniu: udział rolnictwa w zużyciu paliw i nośników energii w gospodarce kształtował się na poziomie 1-9 proc. w zależności od nośnika. W przypadku węgla kamiennego rolnictwo odpowiada za 2,2 proc. jego zużycia ogółem, tj. 1,6 mln t.

Inaczej kształtuje się zapotrzebowanie na lekki i ciężki olej opałowy. Zdecydowanie większy jest udział rolnictwa w zużyciu lekkiego oleju opałowego (9,2 proc., tj. 100 tys. t) niższy z kolei ciężkiego (1,9 proc. zużycia ogółem, tj. 30 tys. t).