Wnioski należy składać od 1 do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. Następnym terminem jest od 1 do 31 sierpnia 2012 r. również wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wyniesie 0,95 zł za 1 litr oleju.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2012 r. w terminie, jak podaje MRiRW:
-2-30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
- 1-31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.