Analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej prognozują, że ze względu na ciągłe wzrosty cen paliw podniosą się koszty usług. Cena ropy bowiem ma przełożenie  na wzrost cen oleju napędowego. 

Zdaniem specjalistów na wysokie ceny ropy ma wpływ niestabilna sytuacja na rynkach światowych i kształtują się one również pod wpływem kursu dolara. Wysokie ceny paliw są niekorzystne zwłaszcza z punktu widzenia rolników, którzy wraz z końcem zimy rozpoczęli sezon prac polowych. Wysokie ceny paliwa to wzrost kosztów, który odbija się negatywnie na opłacalności prowadzonej produkcji rolnej.

Drożejące paliwo najpewniej przełoży się na wzrost cen usług w rolnictwie. Rolnicy bowiem najczęściej korzystają z usług drogich, wymagających pracy na specjalistycznych maszynach o wysokiej intensywności, które jednocześnie wymagają zużycia dużych ilości paliwa. Udział paliwa w koszcie usługi jest wysoki (około 20 proc. w przypadku zbioru zbóż kombajnem).